معجزات

بازوى حضرت

هنگام تولد امام زمان (ع)، حکیمه خاتون او را بغل کرد وبه پیشگاه پدر بزرگوارش تقدیم کرد. حکیمه خاتون مشاهده نمود که با نور، روى بازوى مبارک حضرت نوشته شده: جاء الحق و زهق الباطل . و بسیار طبیعى بود که از نور، روى بازوى گرامی اش نوشته شود: و تمت کلمة ربک صدقا و عدلا.
:: برچسب‌ها: معجزات

نویسنده : عشاق المهدی
تاریخ : ۱۳۸۸/۱٠/۱٥