معجزات

عطرحضرت

جناب حکیمه خاتون مى گوید: یک بار وقتى دلم براى حضرت تنگ شده بود، به نزد گهواره اش رفتم و او را بغل کردم و به دست و صورتش بوسه زدم. آن چنان عطر خوشى از او استشمام نمودم که هرگز عطرى به آن خوشى بویى استشمام نکرده بودم (1).
زهرى مى گوید حضرت بقیه الله را دیدم که جمال دل آراى او نیکوترین صورت ها و عطر ساطع از وجود شریفش، خوشبوترین عطر در جهان بود(2).
على بن ابراهیم ازدى نیز مى گوید: مشغول طواف خانه خدا بودم که درکنار حلقه اى در طرف راست خانه خدا، جوان زیبارو، خوش بو، باوقار و با شکوهى را دیدم ..... (3).

  1.روز گار رهایی ، ج 1، ص152
2. همان ص 168.
3. هما
ن.
:: برچسب‌ها: معجزات

نویسنده : عشاق المهدی
تاریخ : ۱۳۸۸/۱٠/۱٥