انتظار در مسیحیت

حضرت عیسى (ع) از میان مردم رفت .
گروهى از یاران وى گفتند: درست است که او درگذشت وبه خاک سپرده شد، ولى در روز سوم از قبر خود برخاسته وبه آسمان رفته است و دوباره براى پادشاهى بر روى زمین برخواهد گشت .
همچنین گفتند: حضرت عیسى براى این کشته شدکه فداى گناهان مردم شود و مدعى شدندکه پیامبران پیشین درد ورنج وتصلیب وی را پیشگویى کرده بودند. از نظر مسیحیان، حضرت عیسى (ع) شهید نشد، بلکه قربانى گناهان مردم گردید


تا جایى که تاریخ نشان مى دهد، این باور زیربناى مسیحیت بوده است و مسیحیان در تبلیغات خود این مسأله را بسیار مطرح می کنند.
پس از صعود حضرت عیسى (ع) مسیحیان یقین داشتند که او به زودى مى آید، زیرا از حضرت عیسى (ع) نقل مى شدکه درباره خودگفته است: پسر انسان خواهد آمد در جلال پدر خویش به اتفاق ملائکه خود، و درآن وقت هرکس را موافق اعمالش جزا خواهد داد.
شوق ظهورعیسی مسیح(ع) مردم بر اثر علاقه شدید به بازگشت حضرت عیسى (ع) دچار توهمات شدندوتاریخ هایى را براى این رویداد پیشگویى کردند. این پیشگویى ها، مانند پیشگویى هاى مشابه آن در ادیان دیگر، غلط از آب در آمد و در نتَیجه، رهبران دینى مردم را از این کار برحذر داشتند .
فرقه هاى منتظر ظهور متعددى پدید آمدکه پایه آن ما را بر این توهمات گذاشته بودند . مثلاً فردى به نام ویلیام میلر اعلام کرد حضرت عیسى (ع) درسال 843 1 تا 844 1م بازخواهدگشت. پیشگویى وى تحقق نیافت وخود او متعهد شد که دیگر پیشگویى نکند.
فرقة ادوِنیست هاى روز هفتم که بر اثر پشگویى هاى این شخص پدید آمد، تا عصر ما باقى است.
گروهى از آناباپتیست ها در قرن شانزدهم، براى آماده کردن زمینه سلطنت هزار ساله حضرت عیسى (ع) برخاستند وبرخى از شهرها را براى مدتى در اختیارگرفتند، ولى شورش آنان بى رحمانه سرکوب شد.
ایروینگیان براى سرعت بخشیدن به ظهور آن حضرت، دوازده حوارى تعیین کردند، ولى از این ابتکار طرفى نبستند.
گروهى از آنان به نام نوایروینگیان براى آن حواریون جانشینانى تعیین کردند و به این حرکت ادامه دادند . گواهان یهوه براى پذیرایى ازحضرت عیسى (ع) و انبیاى پیشین در امریکا آپارتمان تهیه کردند.
مورمون ها، کریستادِلفین ها وبرخى از فرقه هاى عجیب وغریب دیگر مسیحیت، براى شتاب دادن به ظهور حضرت عیسى (ع) به کارهایى از این قبیل دست زدند . (1)

  1- نشریه موعود شماره 11ص 18.
:: برچسب‌ها: انتظار در مسیحیت

نویسنده : عشاق المهدی
تاریخ : ۱۳۸۸/۱٠/۱٧