ادعاى مهدویت

در طول تاریخ اسلام افراد بسیارى ادعاى مهدویت کرده اند و شاید شماره مدعیان مهدویت در اسلام کمتر از مسیحیت نباشد.

در این باره دارمس ته ترخاورشناس فرانسوى، هنگام بحث درباره ظهور وقیام محمد احمد متمهدى سودانى، چهار ماه قبل از مرگ نابهنگام متمهدى، ضمن اعتراف به اصالت عقیده منجى بزرگ می گوید:...


در این دنیا به ویژه در جهان اسلام، تاریخ با چنان وضع غریبى تکرار مى شود که اگر سرگذشت متمهدى هاى گذشته را براى شما نقل کند، مثل این است که تاریخ ماضى وحال و آینده مهدى امروزى را بیان کرده باشند.

متمهدى امروزى، در نوع خود نمونه نخستین نیست که ظهورکرده است و مسلماً آخرین نفر هم نخواهد بود. مدعیان مهدویت بسیار بوده اند وبعد از او نیز خواهند بود . تاریخچه نفوذ این مردمان ونوید دادن، وکامیابى آنان ونومیدى که ناچار در آخرکار رخ مى دهد مکرر در عالم اسلام رخ نشان داده وبعد از این هم مکرراً هویدا خواهد شد . ظهور مهدى را ازنخستین ایام پیدایش اسلام النتظار داشته اند وتا زمانى که یک نفر مسلمان باقى باشد، مهدى ها ظهور خواهند کرد. (1)

ابن خلدون808 -732 هـ 0 ق با توجه به زمینه تب مهدى پرستى وگرم بودن بازار مهدویت در عصر خود، در شش قرن پیش مى نویسد: این است که غالباً بسیارى ازکم خردان، ریاکارانه، براى تبلیغ و دعوت بدان جایگاه مى شتابند و خیالات پوچ و احمقانه اى در سر مى پرورند که به منظور خویش نائل آیند ودعوت خود را به کمال رسانند، در حالى که بیشتر آنان جان خود را در این راه از دست داده وبه قتل رسیده اند(2)

چون در عصر ابن خلدون نظر به شرایط خاصى که در جهان اسلام پیش آمده وتب مهدى پرستى بالا گرفته بود، افراد فرصت طلب براى پیشبرد اهداف خود از عنوان مهدى موعود استفاده مىکرده اند، لذا ابن خلدون به خاطر سوء استفاده از این حقیقت، به خود عقیده نیز، بى اعتقاد شده و در صحت احادیث شبهه کرده است.

تا هنگامى که مهدى موعود قیام نکرده است، همواره اشتیاق به برترین رهبر و منجى بزرگ، قلب توده ها را مالامال خواهد کرد وتا این آشتیاق هم دامنگیر توده هاست، همواره مدعیان دروغین، ایفاى نقشى چنین بزرگ نیز خواهند کرد، نهایت هر روز به شکلى ودر میان هر قومى به اسمی.

 

 

1. مهدى دارمس ته تر، ترجمه محسن جهانسوز، ص 3.

 
:: برچسب‌ها: ادعاى مهدویت

نویسنده : عشاق المهدی
تاریخ : ۱۳۸۸/۱٠/٢٢