امام مهدی در قرآن

گرسنگى

از نشانه هاى پیش از ظهور حضرت، گرسنگى ذکر شده است. محمد بن مسلم مى گوید: از امام صادق) شنیدم که فرمود: پیش از ظهور حضرت قائم (ع) از سوى خداوند براى مؤمنان نشانه هایى است .
گفتم: خدا مرا فداى توگرداند، آن نشانه ها کدام است؟
فرمود: آن ها همان گفته خداوند است که فرمود: و لبنونکم بشی ء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین (1) وشما مؤمنان را به چیزى از ترس وگرسنگى وکمى دارایى ها وجان ها ومیوه ها مى آزماییم، پس صابران را مژده ده .
آنگاه فرمود: خداوند مؤمنان را به سبب ترس از پادشاهان بنى فلان در دوران پایانى حکومت شان مى آزماید ومراد ازگرسنگى، گرانى قیمت ها ست.

  1 ـ سوره بقره 155
:: برچسب‌ها: امام مهدی در قرآن

نویسنده : عشاق المهدی
تاریخ : ۱۳۸۸/۱٠/٢۳