آرماگدون

  کلمه Armageddon هرمجدون واژه اى است اصلا یونانى که بنا به تعریف واژه نامه هاى آمریکایى همچون فرهنگ وبستر به معنى نبرد نهایى حق وباطل در آخرالزمان است.


همچنین این واژه نام شهرى است در منطقه عمومى شام که بنا به آن چه در باب شانزدهم مکاشفات یوحنا، در عهد جدید آمده است، جنگى عظیم در اَن جا رخ مى دهد ومرحله حاضر از زندگى بشر در آن زمان پایان مى یابد . به عبارتى نبرد مذکور، مقدمه تحولى بزرگ است که سرنوشت نهایى آدمى بر روى کره زمین به آن بستگى دارد.

حادثه شریف ظهور، حادثه اى بزرگ است و قدرت هاى بزرگ جهان، سیاست خارجى خود

را بر مبناى حوادثى که پیش از آن رخ مى دهد جهت داده ونقشه هاى نظامى خود را به شکلى سامان داد که آمادگى هاى لازم براى این حادثه در آن ملحوظ باشند. این در حالى است که مؤسسات دینى ورسانه هاى این دولت ها نیز، مردم خود را براى پیشباز این حادثه آماده مى سا زند.

این مؤسسات دینى به همراه رسانه هاى دیدارى و شنیدارى این دولت ها، از سال هاى دهه هشتاد میلادى مردم خود را به ایمان جمعى به وقوع حادثه اى بزرگ در سرزمین شام که به نبردى هسته اى خواهد انجامید توجه داده اند.

این مؤسسات پیوسته مردم خود را به ایمان به این نکته فرا مى خوانند که به زودى لشکرى از دشمنان مسیح که بدنه اصلى آن از میلیون ها نظامى تشکیل یافته، از عراق حرکت می کند وپس ازگذشتن از رود فرات که در آن زمان به خشکى گراییده است به سوى قدس رهسپار مى شود.

اما نیروهاى مؤمن به مسیح، راه این لشکر را سد کرده و همگى در آرماگدون با یکدیگر برخورد خواهند کرد و در این مکان است که درگیرى اتفاق خواهد افتاد. صخره ها ذوب مى شوند ... دیوارها بر زمین فرو مى فرومی قلتند ... پوست تن انسان ها در حالى که ایستاده اند ذوب شده و ملیونها نفر از بین می روند. وهسته اى است. سپس مسیح براى بار دوم از جایگاه بلند خود بر زمین فرود مى آید وپس از چندی زمام رهبرى جهان را در دست گرفته وصلح جهانى را برقرار می کند. او دولت صلح را بر زمین نو وزیر آسمانى تازه بنا می کند واین مهم را از مرکز فرماندهى خود در قدس عملى می سازد.

.یک بررسى انجام گرفته از سوى مؤسسه تلسن که در اکتبر سال 985 م . به نشر رسیده است نشان مى دهد که در حال حاضر 61 میلیون آمریکایى در انتظار واقعه آرماگدون گوش خوابانده اند و این در حالى است که ذکر مؤسسات دینى و ایستگاه هاى رادیو تلویزیونى که به این مهم پرداخته اند در این مجال میسر نیست.

مؤسسات دینى آمریکایى این نکته را روشن ساخته اند که سپاهى که از عراق به سوى قدس رهسپار خواهد شد، بنا به پیشگویى حرقیال فصل 38 و 39 از نظامیانى از عراق، ایران، لیبى، سودان و قفقاز در جنوب روسیه تشکیل مى شوند.

مدارس انجیلى در آمریکا بر پایه این تحلیل که واقعه آرماگدون تنها حادثه اى است که بازگشت دوباره مسیح را به زمین ممکن مى سازد ... و این واقعه اى بسیار نزدیک است، به تبلیغ این دیدگاه پرداخته اند.

آرماگدونى که این عده از آن سخن می گویند، همان حادثه عظیمى است که پیش از ظهور مهدى (ع) رخ خواهد داد، همان حادثه بزرگى که ائمه ما(ع)، نام قرقیسیا را بر آن اطلاق کرده اند.

ائمه ما، از این نکته خبر داده اند که میلیون ها نظامى از آمریکا، اروپا، روسیه , ترکیه، مصر ودول مغرب عربى به اضافه سربازانى از سرزمین شام شامل کشورهاى سوریه اردن، لبنان، فلسطین واسراییل همگى درناحیه اى در این محدوده تحت عنوان قرقیسیا با یکدیگر برخورد کرده وپس از حصول درگیرى، این سفیانى است که همگى را چونان کشتزارى درو شده درهم می کوبد و از صحنه نبرد پیروز بیرون مى آید.

در صحیحه میسر از امام باقر(ع) نقل است که فرمود: اى میسرا از این جا تا قرقیسیا چقدر راه است عرض کردم: همین نزدیکى ها در ساحل فرات قرار دارد. سپس فرمودند: اما در این ناحیه واقعه اى اتفاق خواهد افتاد که از زمانى که خداوند متعال آسمان ها وزمین را آفریده بى سابقه بوده، چنانکه تا وقتى آسمان ها وزمین برپا هستند هم، واقعه اى همچون آن اتفاق نخواهد افتاد ... سفره اى است که درندگان زمین وپرندگان آسمان از آن سیر مى شوند. (1)

امثال این روایات از امام صادق )ع( و سایر ائمه نقل شده است.

به هر حال مؤسسات دینى انجیلى آمریکا واروپا آن چه را روانشناسان گفته اند در قضیه بازگشت دوباره مسیح به زمین پس از حادثه آرماگدون، به کار بسته و به این گفته قائل اند که

بی گمان امکان تحقق هر نوع پیشگویى در وهله نخست به ایمان مردم به آن وبه پافشارى شان بر ضرورت به کرسى نشستن آن وهمچنین به شمار نفرات آن ها وشمار نفرات کسانى بستگى دارد که رهبرى کاروان تبلیغاتى به راه افتاده براى تحقق بخشیدن به آن پیشگویى را بر عهده دارند.

 

 

1. کافى ج 6 ص 295 غیبة نعمانى ص 267.

 
:: برچسب‌ها: آرماگدون

نویسنده : عشاق المهدی
تاریخ : ۱۳۸۸/۱٠/٢٥