باران هاى فراوان

از نشانه هاى ظهور ذکر شده است. در سال ظهور، باران هاى پیاپى زمین را آباد و سبز می کند ووضع مردم بهتر می شود. امامان (ع) در تبیین نشانه هاى ظهور و خبر دادن از رخدادهاى آن روزگار، از این واقعه نیز یاد کرد ه اند.


از نشانه هاى ظهور ذکر شده است. در سال ظهور، باران هاى پیاپى زمین را آباد و سبز می کند ووضع مردم بهتر می شود. امامان (ع) در تبیین نشانه هاى ظهور و خبر دادن از رخدادهاى آن روزگار، از این واقعه نیز یاد کرد ه اند. امام صادق (ع) می فرماید: در آستانه قیام مهدى (ع) سالى پرباران خواهد بود که در اثر آن، خرما بر روى نخل می پوسد. پس در این تردیدى به خود راه ندهید". (1) و نیز می فرماید: و چون هنگام ظهور مهدى (ع) نزدیک شود، در تمام ماه جمادى الاخر و ده روز نخست ماه رجب، بارانى بر مردم ببارد که تا آن هنگام، مانند آن را ندیده باشند... . (2) این نشانه را بزرگانى مانند شیخ مفید، شیخ طوسى و طبرسى در ردیف نشانه هاى ظهور آورده اند، ولى باید توجه داشت که روایت طبرسى و مفید مرسله است وروایت شیخ طوسى نیز ضعیف است. (3)

و اما درباره عصر ظهور حضرت مهدى (ع) آورده اند که: خداوند، براى مهدى (ع) برکت را از آسمان فرو می فرستد. (4) آسمان، بارانى می بارد که زمین، محصول خود را آشکار می سازد ومردم در حکومت آن حضرت از نعمتى برخوردار می شوند که هرگز مانند آن را ندیده اند .(5)در دولت او، آب ها فراوان می شود و رودخانه ها بالا می آید، (6)چشمه ها می جوشد، و زمین چند برابر محصول می دهد. (7)

 

 

 

ا. غیبة طوس ص 449

 
:: برچسب‌ها: نشانه های ظهور در طبیعت

نویسنده : عشاق المهدی
تاریخ : ۱۳۸۸/۱٠/٢٥