ذکرِ حضرت مهدی(عج)

تسبیح صاحب الزّمان(عج) من الیوم الثّامن عشر إلی آخر الشّهر سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله مداد کلماته سبحان الله زنة عرشه والحمد لله مثل ذلک

نقل شده است که حضرت صاحب الزّمان(عج) از روز هیجدهم تا آخرِ هر ماه، ذکرِ ذیل را تکرار می‌کنند و می‌گویند


نقل شده است که حضرت صاحب الزّمان(عج) از روز هیجدهم تا آخرِ هر ماه، ذکرِ ذیل را تکرار می‌کنند و می‌گویند:

منزّه است خدا به عدد همة مخلوقاتش، منزّه است خدا آن گونه که خود راضی شود [یعنی آن قدر می‌گویم تا او راضی شود.] منزّه است خدا به تعداد موجوداتش، منزّه است خدا به اندازة عظمت و ارزش عرش او و به همین اندازه که تسبیح گفتم، خدای را سپاس می‌گویم.

نویسنده: محمد رحمتی شهرضا-حسین احمدی
منبع: گوهرهای ناب در کلام امام زمان علیه السلام
:: برچسب‌ها: ذکرِ حضرت مهدی(عج)

نویسنده : عشاق المهدی
تاریخ : ۱۳۸۸/۱٠/٢٦