دعا برایِ برطرف شدنِ مشکلات

در ذیل دعایی را می‌خوانید که از لحاظ مضامین و والا بودن معانی، با دیگر دعاها تفاوت دارد که امام زمان(عج) به خداوند عرض می‌کند


اللهم إنی أسألک بعزیز تعزیز اعتزاز عزتک بطول حول شدید قوتک بقدرة مقدار اقتدار قدرتک بتأکید تحمید تمجید عظمتک بسمو نمو علو رفعتک بدیموم قیوم دوام مدتک برضوان غفران أمان رحمتک برفیع بدیع منیع سلطنتک بسعاة صلاة بساط رحمتک بحقائق الحق من حق حقک بمکنون السر من سر سرک بمعاقد العز من عز عزک بحنین أنین تسکین المریدین بحرقات خضعات زفرات الخائفین ب آمال أعمال أقوال المجتهدین بتخشع تخضع تقطع مرارات الصابرین بتعبد تهجد [تمجد] تجلد العابدین اللهم ذهلت العقول وانحسرت الأبصار و ضاعت الأفهام و حارت الأوهام و قصرت الخواطر و بعدت الظنون عن إدراک کنه کیفیة ما ظهر من بوادی عجائب أصناف بدائع قدرتک دون البلوغ إلی معرفة تلألؤ لمعات بروق سمائک اللهم محرک الحرکات و مبدی نهایة الغایات و مخرج ینابیع تفریع قضبان النبات یا من شق صم جلامید الصخور الراسیات و أنبع منها ماء معینا حیاة للمخلوقات فأحیا منها الحیوان والنبات و علم ما اختلج فی سر أفکارهم من نطق إشارات خفیات لغات النمل السارحات یا من سبحت و هللت و قدست و کبرت و سجدت لجلال جمال أقوال عظیم عزة جبروت ملکوت سلطنته ملائکة السبع سماوات یا من دارت فأضاءت و أنارت لدوام دیمومیته النجوم الزاهرات و أحصی عدد الأحیاء والأموات صل علی محمّد و آل محمّد خیر البریات وافعل بی کذا و کذا
خداوندا! به حقّ بزرگواری و سربلندی، و بزرگواری که تو را عزیز کرده است، و به حق و قدرتمندی‌ات، و به حقِّ جاذبة نیرومند قدرتت، و به حق استحکام واژه‌ها در ستایش‌گری و ستودن بزرگی‌ات، و به حقِّ دوام و ازلی بودنِ وجودت، و به حقِّ آن رضایت‌مندی، آمرزش و آسایشی که در رحمتِ تو نهفته است، و به حقِّ بلند مرتبگی، بی‌نظیری و استواریِ سلطنَتت، و به حقِّ کوشش‌کنندگان راهروانِ مسیرِ رحمتت، و به حقِّ حقیقت‌هایِ پذیرفته شده از سزاواریِ حقوقِ تو بر مخلوقات.
و به حقِّ اسرارِ پنهان از پنهانی‌های اسرارت، و به حقِّ جایگاهِ بزرگ از بزرگیِ عزّتت، و به حقّ بانگِ نالة آرامش دهندة مریدانَت، و به حقِّ گرمی و فروافتادگی، نفس‌هایِ عمیقِ بندگان خائفت، و به حقِّ آرزوهایِ کرداری گفتار به بار نشستة مجتهدی، و به حقّ عجز و از بین رفتن و قطعه قطعه شدن سختی‌ها در برابر صبرِ صابران، و به حقّ پذیرش بندگی و شب زنده‌داری و تحمّل سختی‌ها توسّط عبادت‌کنندگان، از تو می‌خواهم که حاجتِ من را برآوری!
پروردگارا! عقل‌ها بهت زده شد و دیده‌ها ناتوان ماند و ادراکات ضایع گردید و افکار حیرت‌زده شد و دل‌ها عاجز ماند. و گمانه زنی در مورد آن مقدار از کیفیّت وجود تو، از مناطق اقسام قدرت ظاهرة بدیع توست، چه رسد به این که انسان بتواند به درخشش نور برق‌های آسمانی‌ات، دسترسی پیدا کند.
پروردگارا! ای ایجادکنندة حرکت‌ها و به وجود آورندة نهایت اهداف و جاری‌کنندة چشمه‌های جدا شده از شاخه‌های گیاهان. ای خدایی که منطقة غیر قابل نفوذِ صخره‌هایِ سخت را شکافتی و از آن آبی را که پایه و اساس حیات مخلوقات است، جوشان ساختی. و از آن آب، حیوانات و گیاهان را زنده نگه داشتی و از آن گفتار اشاره‌گونه و پنهان که در درون ذهن مورچگان در فعالیت و رفت و آمد، خطور می‌کند آگاهی داری.
ای خدایی که به خاطر عظمت و خوش‌رویی و گفتار با عظمت و عزّت و جبروت و ملکوت زمامداریت، فرشتگان تو را تسبیح می‌گویند و به گفتنِ «لااله إلاّ الله» مشغول شده و تو را تقدیس می‌کنند و بزرگ می‌شمارند [به گفتن ذکر الله اکبر مشغول می‌شوند] و در برابرت به سجده می‌افتند.
ای خدایی که بر هستی احاطه کرده‌ای و درخشیدی و روشنی بخشیدی، تا حادث بودن و مخلوق بودن ستارگانِ درخشنده را به اثبات برسانی. و ای خدایی که تعداد زنده‌ها و مرده‌ها را می‌دانی، بر محمّد و خاندانَش که بهترین اشخاص هستند، درود فرست و برایِ من چنین و چنان انجام ده!
در روایت آمده است که به جای چنین و چنان، حاجات خویش را در نظر می‌گیرد و ذکر می‌کند.


منبع: گوهرهای ناب در کلام امام زمان علیه السلام 262-265
:: برچسب‌ها: دعا برایِ برطرف شدنِ مشکلات

نویسنده : عشاق المهدی
تاریخ : ۱۳۸۸/۱٠/٢٦