امام زمان (عج)در کلام ایت ا... العظمی بهجت (ره)

امام (عج)در هر کجا باشد . ان خضراء است.قلب مومن جزیره خضراء است "هرجا باشد .حضرت در انجا پا میگذارد  (در محضر بهجت:١٧٩/٢)
:: برچسب‌ها: امام زمان (عج)در کلام ایت ا العظمی بهجت (ره)

نویسنده : عشاق المهدی
تاریخ : ۱۳۸۸/۱۱/٧