"زیارت اربعین نشانه مؤمن"

روز بیستم ماه صفر، روز اربعین  و به قول شیخین( شیخ مفید و شیخ طوسی) روز رجوع ِ اهل حرم امام حسین علیه السلام از شام به مدینه، و روز ورود جابربن عبدالله انصاری است به کربلا به جهت زیارت امام حسین علیه السلام و او اولین زائر آن حضرت است و زیارت آن حضرت دراین روز مستحب است. که به فرموده ی امام حسن عسکری علیه السلام از نشانه های مؤمن است.


روز بیستم ماه صفر، روز اربعین  و به قول شیخین( شیخ مفید و شیخ طوسی) روز رجوع ِ اهل حرم امام حسین علیه السلام از شام به مدینه، و روز ورود جابربن عبدالله انصاری است به کربلا به جهت زیارت امام حسین علیه السلام و او اولین زائر آن حضرت است و زیارت آن حضرت دراین روز مستحب است. که به فرموده ی امام حسن عسکری علیه السلام از نشانه های مؤمن است.

قال العسکری علیه السلام:

 

علامات المؤمنین خمس : صلاةُ الاحدی و الخمسین و زیارةُ الاربعین والتـَختم فی الیَمین و تـَعفیرُ الجـَبین و الجَهر ببسم الله الرحمن الرحیم. (1)

 

از حضرت امام حسن عسکری علیه السلام روایت شده که فرمودند:

 

علامات مؤمن پنج چیز است:

 

1- اقامه ی پنجاه و یک رکعت نماز فریضه و نافله در شبانه روز.

 

2- زیارت اربعین.

 

3- انگشتر به دست راست کردن.

 

4- جبین را در سجده بر خاک گذاشتن.

 

5- در نماز بسم الله الرحمن الرحیم را بلند گفتن.

 

سند زیارت اربعین

 

 

 

شیخ طوسی در تهذیب و مصباح، زیارت مخصوصه روز اربعین را از حضرت امام صادق علیه السلام نقل کرده است.
بررسی زیارت اربعین امام حسین علیه السلام

 

فراز اول زیارت: سلامهای توصیفی
- السلامُ علی وَلیِّ الله و حبیبه
 سلام بر ولی و حبیب ( دوست) خدا.

 

- السلامُ عـَلی خلیلِ اللهِ وَ نجیبه

 

سلام و درود بر خلیل و گزیده ی خدا

 

- السلامُ علی صَفیِّ اللهِ و ابن ِ صَفیّـه

 

درود بربرگزیده خدا و پسر انتخاب شده خدا

 

- السلامُ علی الحُسین ِ المظلوم الشهید

 

درود بر حسین مظلوم شهید

 

- السلامُ علی اسیرِ الکربات و قـَتیلِ العـَبرات

 

سلام بر کسی که اسیر و گرفتار بلایا و اندوه ها شد و کشته برای اشکها.

 

فراز دوم زیارت:
شهادت وگواهی امام صادق علیه السلام به عظمت و برتری امام حسین علیه السلام
- اللهم انی اَشهَدُ  أنـَّهُ وَلیـُّکَ وَ ابنُ وَلیِّک

 

بار خدایا گواهی می دهم که ( امام حسین) ولی تو و فرزند ولی تو است .

 

- وَصَفیـُّکَ وَ ابنُ صَفیـِّک ، الفائزُ بِکـَرامـَتـِک

 

و نیز گواهی می دهم که او برگزیده ی تو و پسر برگزیده ی تو است که به کرم تو رستگار است.

 

- اَکرَمتـَهُ بالشَّهادة

 

خدایا گواهی می دهم که او را به وسیله شهادت گرامی داشتی .

 

- و حَبوتـَهُ بالسـَّعادة

 

و به او سعادت عطا فرمودی

 

- و اجتـَبـیتـَه بطیبِ الولادة

 

و او را از اصل و نسب ، پاکی ولادت بخشیدی.

 

- و جَعَلتـَه سیداً من السادة و قائِداً من القادة

 

او را آقایی از آقایان و رهبری از رهبران قرار دادی.

 

- و ذائدً مِنَ الذادة و اَعطیتـَهُ مَواریثَ الانبیاء

 

و او را مدافعی از مدافعان قرار داده و ارث تمام انبیاء را به ایشان عطا فرمودی.

 

- و جعلته حُجَة ًعلی خـَلقِک مِنَ الاوصِیاء

 

و شهادت می دهم که او را حجت بر خلق خود از اوصیاء قرار دادی.

 

- فـَاَعذَرَ فی الدُعاءِ وَ مَنَحَ النُصح

 

پس امام حسین علیه السلام نیز در دعوت ، عذری باقی نگذاشت و خیر خواهی نمود.

 

فراز سوم زیارت
اهداف قیام امام حسین علیه السلام
- و بَذلَ مُهجَتـَهُ فیکَ لیَستـَنقـِذَ عِبادکَ مِنَ الجَهالةِ وَ حَیرَةِ الضـَلالة َ

 

( خدایا) جانش را در راه تو بخشید تا بندگانت را از نادانی ، سرگردانی وگمراهی نجات دهد.

 

فراز چهارم زیارت
قاتلان امام حسین علیه السلام
- وَ قـَد تـَوازَرَ عـَلـَیه مَن غـَرَّته الدُنیا

 

کسانی  بر علیه او( امام) همدست شدند که دنیا آنها را فریب داد.

 

- و باعَ حـَظـَّهُ بالاَرذَلِ الاَدنی وشَری اخِرَتـَهُ بالثـَّمَنِ الاَوکـَس ِ.

 

و بهره ی هستی خود را به بهای ناچیز و پستی فروختند و آخرت خود را به بهای کمی دادند.

 

- و تـَغـَطرَسَ وتـَرَدّی فی هواه

 

گردن فرازی کرده و خود را در پرتگاه هوس انداختند.

 

- و اَسخَطَکَ و اَسخَطَ نـَبیکَ

 

و تو و پیغمبر تو را به خشم آوردند .

 

- و اَطاعَ مِن عِبادِکَ اهلَ الشـِّقاق ِ وَ النفاق

 

و آن( دنیا پرستان) پیروان بنده هایت شدند که خلاف انگیز و نفاق انگیز بودند.

 

- و حـَمـَلـَة َ الاوزارِ المـُستوجبینَ النار

 

و بار گناه به دوش کشیده و به آتش سزاوار شدند.

 

- فـَجاهدهُم فیکَ صابراً مُحتـَسـباً

 

پس ( امام) جهاد کرد با آنها درحالیکه شکیبا

 

- حتی سُفـِکَ فی طاعـَتِکَ دمه

 

تا اینکه در (راه) طاعت تو خونش ریخته شد.

 

- وَ استـُبیحَ حَریمَهُ

 

هتک حرمت به حرم امام مباح شد.

 

فراز پنجم زیارت:
عبرت آموزی از سالار شهیدان
- اشهَدُ انـَّکَ اَمینُ الله وابنُ امینهِ

 

گواهی می دهم که تو امانت دار خدا و پسر امانت دار او هستی.

 

- عِشتَ سَعیداً وَ مَضَیتَ حَمیداً وَ متَّ فـَقیداً مـَظلوُماً شهیداً

 

گواهی می دهم که سعادتمند زندگی کردی و ستوده در گذشتی، و هنگامی که رحلت کردی از وطن خود دور بودی و در حالیکه ستم دیده بودی، به شهادت رسیدی.

 

- و اشهـَدُ انَّ الله مـُنجـِزٌ ما وَعـَدَکَ

 

و گواهم که خدا وفا کند بدانچه تورا وعده داد.

 

 و مُهلِکٌ مَن خـَذلـَکَ و مُعـَذبٌ مَن قتلکَ

 

و( خدا) هلاک کند هر آن کس که تورا رها کرده و ترک گفته وعذاب کند کسی که تو را کشت.

 

- و اشهـَدُ انـَّکَ وَفیتَ بِعَهدِ الله

 

و گواهی می دهم که به عهد خدا وفا کردی .

 

- و جاهـَدتَ فی سـَبیلِهِ حتی اتیکَ الیـَقینُ

 

و در راه( خدا) ، تا رسیدن لحظه مرگ جهاد کردی .

 

فراز ششم زیارت:
تجدید بیعت با سرور شهیدان حسین بن علی علیهما السلام
- اللهم انّی اُشهـِدُکَ اَنّی وَلیٌ لِمَن والاهُ

 

خدایا ! من تورا گواه می گیرم که  هرآنکه حسین (ع) را دوست دارد ، دوست می دارم .

 

- و عـَدُوٌ لـِمَن عاداهُ

 

و دشمنم با هرکسی که دشمن اوست.

 

- بِابی انتَ وَ اُمّی یابنَ رَسولِ الله

 

پدر ومادرم به فدایت ای فرزند پیغمبر اکرم.

 

فراز هفتم زیارت:
ریشه داری خاندان امام حسین علیه السلام
- اشهَدُ انـَّکَ کـُنتَ  نوراً فی الاَصلابِ الشـّامِخة و الارحامِ المـَطهَّرة

 

گواهی می دهم که تو نوری بودی در اصلاب پدران بزرگوارت و ارحام مادران پاک.

 

- لم تـُنَجـِّسک الجاهلیة ُ بانجاسِها

 

دوران جاهلیت تو را به پلیدیهای خود ، آلوده نکرد.

 

- و لم تـُلبـِسکَ المُدلَهمـّاتُ مِن ثیابـِها

 

و( دوران جاهلیت) جامه های درهم و برهم خود را بر تن تو نکرد.

 

- و اشهـَدُ انـَّکَ مِن دَعائم ِ الدّین ِ وَ ارکان ِ المـُسلمین ومَعقــِلِ المـَؤمنین.

 

و گواهم که تو از ستونهای دین ، ارکان مسلیمن و دژ محکم مؤمنین هستی.

 

- و اشهـَدُ انـَّکَ الامامُ البـِرُّ التـَّقی ِ الرَّضی الزَّکی ِالهادی المهدی

 

و شهادت می دهم که تو پیشوایی نیکو رفتار، پرهیزکار، پسندیده و پاک وهدایت گر، هدایت شده ای هستی.

 

فراز هشتم زیارت:
توصیف فرزندان امام حسین علیه السلام
- و اشهـَدُ انَّ الائِمَة َ مِن وُلدِکَ کـَلِمَة ُ التـَّقوی

 

و گواهی می دهم که امامانی که از اولاد و ذریه ی تو می باشند ، کلمه ی تقوی هستند.

 

- و اعلامُ الهُدی وَ العـُروَة ُ الوثـقی وَ الحُجَّة ُعلی اَهلِ الدُّنیا

 

ونشانه های هدایت و حلقه ی محکم تر و حجت ، بر همه ی اهل دنیا هستند.

 

فراز نهم زیارت:
اعتقادات شیعه
- و اشهـَدُ انّی بـِکُم مؤمِنٌ وَ بایابِکُم مُوقن بـِشرایع ِ دینی و خـَواتیم ِ عَمـََلی

 

شهادت می دهم که من به شما و رجعت شما یقین دارم و در انجام کارهایم بر طبق دستورات دین عمل می کنم

 

- وَ قـَلبی لـِقـَلبـِکـُم سـِلم

 

و قلبم با قلب شما آمیخته است .

 

- و اَمری لامرِکـُم مـُتـَّبـِع وَ نُصرَتی لـَکُم مُعدَّة ، حتی یاذنَ اللهُ لـَکـُم

 

و در هر کارِ خود پیرو دستورات شما هستم و آماده ی یاری ونصرت شما می باشم ، تا اینکه خدا به شما اجازه ظهور دهد.

 

 فمعکم لا مع عدوکم

 

 و من با شما هستم نه با دشمنان شما.

 

فراز دهم زیارت:
صلوات بر اهل بیت علیهم السلام
- صلواتُ اللهِ علـَیکـُم و علی ارواحِکـُم وَ اجسادِکُم

 

صلوات خدا بر شما ، بر ارواح مقدستان ، بر پیکر پاک شما ،

 

- وَ شاهـِدِکـُم و غائبـِکـُم وَ ظاهـِرِکـُم و باطنکم.

 

وحاضر شما و غائب شما و آشکار شما و نهانتان .

 

- امینَ ربَّ العالمین

 

به اجابت رسان ، ای پروردگار جهانیان .

 

پی نوشت:
91) مصباح المتهجد- شیخ طوسی- صفحه 730
:: برچسب‌ها: امام زمان(عج)

نویسنده : عشاق المهدی
تاریخ : ۱۳۸۸/۱۱/۱٥