پیشگویی های کتاب مقدس

در سال هاى اخیر، جهان مسیحیت شاهد بروز وظهور موجى فزاینده از توجه به پیشگویى ها کتاب مقدس درباره آخر الزمان بوده است.

موجى که در آستانه سال2000م و پایان هزاره دوم میلادى به اوج خود رسید. در این سال ها در نشریات غربى وپایگاه هاى اینترنتی مقالات فراوانی منتشر شده که درآن ها پیشگوئى هاى کتاب مقدس با رویدادهاى عصر حاضر تطبیبق داده شده و از حوادث مختلف سیاسى اجتماعى وزیست محیطى که در سال های اخیر در جهان رخ داد . یا در حال رخ دادن است , به عنوان نشانه هاى آخر الزمان با بایان دنیا یاد شده است.


در سال هاى اخیر، جهان مسیحیت شاهد بروز وظهور موجى فزاینده از توجه به پیشگویى ها کتاب مقدس درباره آخر الزمان بوده است.

موجى که در آستانه سال2000م و پایان هزاره دوم میلادى به اوج خود رسید. در این سال ها در نشریات غربى وپایگاه هاى اینترنتی مقالات فراوانی منتشر شده که درآن ها پیشگوئى هاى کتاب مقدس با رویدادهاى عصر حاضر تطبیبق داده شده و از حوادث مختلف سیاسى اجتماعى وزیست محیطى که در سال های اخیر در جهان رخ داد . یا در حال رخ دادن است , به عنوان نشانه هاى آخر الزمان با بایان دنیا یاد شده است.

با اذعان به این مطلب که برخى از این مقالات با اهداف تبلیغى وتبشیرى مسیحیان در جهان هماهنگى وهمسویى دارد وبا نگاهى که امررز در میان مسیحیان درباره حوادث آخرالزمان وجود دارد . خلاصه یکى از این مقالات را می آوریم(1)

در خلال اعصار وقرون شمارى از معلمان روحانى وغیبگویان , بصیرت خاصی نسبت به آینده دریافت کرده اند. یکى از عمیق ترین این بصیرت ها نسبت به آن چه اتفاق خواهد افتاد 2000سال پیش، در دامنه کوهى خارج از اورشلیم اعطا شد. گروه کوچکى از حقیقت جویان در گرد معلمشان , عیساى ناصرى , جمع شده بودند. سؤالى که از او پرسیدند، جوابى را در پى داشت که سال ها وقرنها , تا این زمان که ما در آن زندگى می کنیم , ادامه دارد: وهمانطورکه او عیسى(ع) بر فرازکوه زیتون ها نشست، حواریون به سوى او آمدند، گفتند: به ما بگو نشانه هاى آمدن تو و پایان دنیا چه خواهد بود؟ ".

عیسى (ع) با شمارى از مشخصات جوابشان، را داد تا مراقب باشند .

عبارت پایان دنیا که در این جا به کار رفته به معناى پایان عمرکره زمین نیست، بلکه منظور پایان سلطه غیر انسانى بشر بر روى زمین است. اگر چه بسیارى از نشانه هایى که او داد، قرنها گریبانگیر دنیا بوده اما جالب توجه آن است که شدت وکثرت این نشانه ها اکنون افزایش یافته است:

1. افزایش جنگها: از جنگ ها خواهید شنید وشایعات جنگ ها زیرا ملتى علیه ملتى بر خواهد خاست، ومملکتى علیه مملکت دیگر. هیچ مقطعى از تاریخ مانند قرن بیستم، شاهد افزایش تعداد جنگ ها نبوده است.

طبق برآورد صلیب سرخ جهانى، بیش از 100 میلیون نفر در جنگ هایى که از آغاز این قرن به وقوع پیوسته است جان خود را از دست داده اند.

از جنگ جهانى دوم تاکنون، بیش از 150 جنگ عمده وصدها شورش مسلحانه وانقلاب رخ داده است . از پایان جنگ جهانى دوم، ارقام کشته ها در نزاع هاى مسلحانه، بیش از 23 میلیون نفر است .

طبق گزارش واشنگتن پست: جنگ هاى قرن بیستم، جنگ هاى تمام عیارى علیه جنگجویان وغیر نظامیان بوده است... در حالى که در قیاس با آن، جنگ هاى وحشیانه قرون پیشین مانند جنگ هاى خیابانى بوده است.

3. گسترش خشکسالی: و نیز خشکسالى خواهد بود. اواخر سال 6 199، بانک جهانى گزارش کرد که روزانه بیش از 800 میلیون نفرگرسنه در جهان به سر مى برند وبیش از 500 میلیون کودک، غذاى کافى براى رشد روانى وجسمانى دریافت نمی کنند. معاون بانک جهانى می گوید: روزانه حدود 40 هزار نفر در جهان، بر اثرگرسنگى مى میرند که غالباً در مناطق روستایی رخ مى دهد.

4. شیوع بیماری های مهلک : و نیز بیمارى هاى مهلک خواهد بود. کمتر از 20 سال پیش، حرفه پزشکى مدعى بود که بر بسیارى از بیمارى هاى باکتریایى وویروسى فائق آمده است، اما امروزه مواردى از بیمارى هاى عفونى بیداد کرده است. خبرگزارى آسوشیتد پرس گزارش مى دهد: ظهور انواع باکترى هایى که نمى توان با آنتى بیوتیک هاى فعلى آن ها را از بین برد، مى تواند خود تبدیل به تهدیدى علیه سلامت عمومى و بدتر از بیمارى ایدز شود. بیمارى هایى که اخیراً گمان مى رفت بر آن ها فائق آمده باشند، رفته رفتار مهارناشدنى مى شوند ... دانشمندان انتظار چیزى کمتر از یک فاجعه پزشکى ندارند.

UNAIDS برنامه مشترک سازمان ملل علیه ویروس ایدز، درگزارش پایان سال خود در دسامبر 1996، عنوان کرد که در آن سال، 3/ 1 میلیون مورد جدید از آلودگى به ویروس اچ. آى. وى. در تمام دنیا رخ داده است. در سال1996، یک و نیم میلیون نفر از بیمارى ایدز مردند که مجموع کسانى که تا کنون در ارتباط با این بیمارى مرده اند به 4/6 میلیون نفر مى رسد. بر اساس همین نوشتار، افزون بر 23 میلیون نفر مبتلا به ویروس اچ. آى . وى یا بیمارى ایدز، اکنون درتمام دنیا زندگى مى کنند این آمار وارقا م به خوبی مى رساند که از سال 1981 که این بیمارى براى اولین شناسایی شد تا کنون بالغ بر 30 میلیون نفر به آن مبتلا شد ه اند.

سازمان بهداشت جهانى مى گوید: در تمام دنیا روزانه بیش از 6000نفر به این بیمارى مبتلا مى شوند واین سرایت روز به روز بدتر مى شود.

4. فراوانی زمین لرزه: در جاهاى متعدد زمین لرزه خواهد بود. سالنماى جهانى به ما مى گوید که بین سال هاى 1000و 1800 میلادى، تنها 21زمین لرزه عمده وجود داشت. اما بین سال هاى 1800تا 1900 تعداد آن 18 واقعه بود. بین سال هاى 1900 تا 1950, 33 زمین لرزه بزرگ به وقوع پیوست تقریبا به انداز: آن چه در طى 1850 سال گذشته رخ داده است بین سال هاى 1950 تا1991 , 93زمین لرزه بزرگ اتفاق افتاد تقریبا سه برابر تعداد آن در نیم قرن گذشته ، و 3/ 1 میلیون نفر از مردم را در سراسر جهان به کا م مرگ فر ستاد. بسیارى از دانشمندان هشدار مى دهند که ما در حال حاضر به دوره اى از بلایاى زمین لرزه اى وارد مى شویم.

5. گسترش خشونت : یکى دیگر از شرایطى که به گفته عیسى (ع) درست در زمان پیش از بازگشتش رواج خواهد داشت، خشونت وحشیانه است: همانطورکه در ایام دوره نوح بوده در زمان آمدن پسر انسان نیز چنین خواهد بود. در ایام دوره نوح زمین در برابر خداوند فاسد وپر از خشونت بود ، روزنامه هاى امررز پر ازتیترهاى از ماجراهاى غم انگیزى از خشونت هاى بی رحمانه است.

امروزه میزان آدم کش و خود کشى وقتل در آمریکا، تقریبا به اندازه مجموع کشته شدگان آمریکایی در طول جنگ ویتنام است. تنها در 30 سال گذشته ، خود کشى و قتل جان بیش ازیک میلیون ودویست هزار آمریکا یى یعنى بیش ازتمام مردانى را که درکل جنگ هاى تاریخ امریکا کشته شده اند، گرفته است.

6. ابلاغ مژ ده انجیل : سرانجام وقتی به گوش همه مردم جهان رسید وهمه از آن باخبر شدند . آن گاه دنیا به آخر خواهد رسید بر خلاف رشد غم انگیز جنگها، خشکسالى, طاعون وزمین لرزه هایی که به گفته عیسى، آغازغم ها است ، ، ابلاغ موعظه انجیل به تمام ملت ها، نشانه اى ویژه براى زمانى است که دنیا حقیقتا به پایان خود برسد.

هیچ گا ه در طول تاریخ مانند الآن انجیل درسراسر دنیا وبراى کل ملت ها خوانده نشده بود اگر چه مستقیماَ به وسیله مبلغان مسیحیت انجام نمى گیرد، اما با وسایل ارتباط جمعی نوین از قبیل : رادیو، تلویزیون وارتباطات راه دور انجام مى گیرد.

طبق سالنامه جهان مسیحیت، پیام انجیل هم ا کنون براى چهار میلیارد نفر یعنی عملا براى تمام کشورها موعظه شده است.آنگاه پایان فرا خواهد رسید.

7. افزایش مسافرت ها : بسیارى به جلو و عقب خواهند دوید حوالى 534 بیش از میلاد مسیح خداوند به پیامبرش دانیال گفت: در آخر زمان بسیارى به جلو وعقب خواهند دوید ودانش زیاد خواهد شد. عبارات بسیارى به جلو وعقب مى دوند، به لحاظ لغوى یعنى : به سرعت در اطراف در تکاپو هستند یا به قول لیوینگ بایبل: مسافرت ها افزایش خواهد یافت. در نظر بگیرید وسایل حمل ونقل مردم هزاران سال بود که تغییر اساسى نکرده بود، با این نگرش اهمیت این پیشگویى آشکار مى شود.

امروزه مى توانند ظرف 23 ساعت دور دنیا را طى کنند فضا پیما قادر است در 80 دقیقه کره زمین را دور بزند تعداد مردمى که امروزه اقدام به سفر مى کنند، بى سابقه است. به گفته متخصصان اقتصادى، مسافرت وگردشگرى، امروزه بزرگترین وپرانرژى ترین صنعت در دنیاست.

8. فزونی دانش : دانش زیاد خواهد شد افزایش دانش در سال هاى اخیر، تقریبا خارج از تصور ماست واژه بار سنگین اطلاعات براى نسل ما وضع شده است.

هم اکنون روزانه، معادل بیش از 300 میلیون صفحه از اطلاعات، به شبکه اینترنت فرستاده مى شود . هم اکنون هشتاد درصد ازکل دانشمندان بشریت، در قید حیات هستند ودر هر دقیقه 2000 صفحه به علوم بشر اضافه مى کنند. حدوداً نیمى از دانش پزشکى، هر ده سال یک بار منسوخ شده از دور خارج مى شود .

فناورى رایانه، انفجار دانشى را که در زیر بار آن قرار داریم ترسیم مى کند. در سال 1948، ترانزیستور یا واحد ساختمانى اصلى رایانه ها، در آزمایشگاه هاى بل ابداع شد. در سال 2000، هر تراشه پردازشگر، شامل میلیارد ترانزیستور خواهد بود .

9. ظهور ضد مسیح : ضد مسیح مى آید نشانه با اهمیت وپایانى آخر زمان که چندین فصل انجیل به آن اختصاص یافته است، ظهور حکومت واحد جهانى به سرکردگى یک مستبد اهریمنى، موسوم به ضد مسیح یا جانور است.

به گفته کتاب مکاشفه، تمام دنیا، شیطان را در قالب این رهبر حیوان منش جهانى پرستش خواهد کرد. به گفته انجیل، پیمان یا موافقت نامه صلح ابتکارآمیزى به مدت هفت سال، نقشى محورى در ادعاى ضد مسیح در رهبرى جهان دارد. این توافقنامه، بحران خاورمیانه را موقتاً با صلحى میان اسرائیل و کشورهاى عرب همسایه، حل خواهد کرد.

کوه موریاه در اورشلیم بیت المقدس که زمانى معبد یهودیان در آن قرارداشت و همانجا که قبة الصخره مسلمانان هم اکنون وجود دارد، نقطه کانونى خواهد بود . سه سال ونیم پس از وضع پیمان، ضد مسیح آن را لغو خواهدکرد . آنگاه بیت المقدس را پایتخت بین المللى خود خواهد نمود وغیر از پرستش خود وتصویر عرفانى اش، تمام ادیان را ممنوع خواهد کرد. این تصویر به طریقى نیرو مى گیرد تا هم صحبت کند وهم سبب کشته شدن کسانى شود که از پرستش او سرباز مى زنند . عیسى گفت این هنگام، زمان غیبت بزرگ است، آن چنان که از زمان پیدایش جهان وجود نداشته است.

10. پیدایش نشانه جانور : و موجب مى شود تا همگان نشانى بر روى دست راست یا روى پیشانى شان دریافت دارند، به طورى که هیچ کس نمى تواند بخرد یا بفروشد مگرکسى که نشان یا نام جانور، یا شماره اسم او را داشته باشد... شماره او666 است.

این پیشگویى مطلبى را توصیف مى کند که تا پیش از این هیچ گاه امکان پذیر نبود. دو هزار سال پیش، یوحناى حوارى، ماهى گیرى ساده، پیشگویى کرد که روزگارى، نظام اقتصادى جهانى اى ظهور خواهدکرد که هرکس در لواى آن مجبور است شماره اى دریافت کند و بدون آن قادر به خرید و فروش نخواهد بود. تنها از زمان پیدایش رایانه ها وبانکدارى الکترونیکى، چنین اتفاقى، امکان رخ دادن داشته است .

11. ظهور ثانوی مسیح ، بلا فاصله پس از مصیبت بزرگ ...... آن ها پسرانسان را خواهند دید که در میان ابرهاى آسمان، با قدرت وشکوهى خیره کننده مى آید واو برگزیدگان خود را گرد هم خواهد آورد.

تیره ترین ساعت دنیا به ناگاه با طلوع سپیده دم روز روشنى که عیسى مسیح باز مى گردد، پایان مى یابد. تمام کسانى که به او تعلق دارند، به طور معجزه آسایى به بدن هاى مافوق طبیعى تبدیل شده، از آزار دهندگان ضد مسیح خود، رهایى مى یابند وبه تماشایى ترین جشن پیروزى اى که تا به حال برگزار شده است، به شام ازدواج بره در بهشت، انتقال خواهند یافت در آن زمان خشم خوفناک خداوند بر ضد مسیح وپیروان اهریمنى او خواهد افتاد و منجر به بازگشت عیسى به زمین مى شود تا امپراتورى واحد جهانى آن ها را در مواجهه اى بهت انگیز، موسوم به نبرد آرماگدون، شکستى تمام عیار داده، نابود سازد.

این چنین، حکمرانى بى رحمانه انسان بر روى زمین، پایان مى پذیرد و عیسى و نیروهاى مافوق بشرى، دنیا را در اختیارگرفته وبا عشق بر آن سلطنت وحکومت خواهندکرد . بدین ترتیب دوره اى موسوم به هزاره، یا هزار سال صلح و فراوانى وبهشت، براى همگان آغاز خواهد شد .

 

 

 

1. نشریه موعود , شماره 37 ص 32.

 
:: برچسب‌ها: پیشگویی های کتاب مقدس

نویسنده : عشاق المهدی
تاریخ : ۱۳۸۸/۱۱/٢٩