گل نرگس

بیا تا نغمه شوق از نهاد خاک برخیزد غبار از خاطر؛آیینه افلاک برخیزد

به هنگام ظهور تو تو اى خورشید نورانى به پیش پاى تو چون خاکیان افلاک برخیزد

مگرحرف مرا تکرار سازد اى گل نرگس سخن باکوه مى گویم، کزو پژواک برخیزد (1)
:: برچسب‌ها: گل نرگس

نویسنده : عشاق المهدی
تاریخ : ۱۳۸۸/۱۱/۳٠