خشنودى امام زمان ـ عجّل اللّه تعالى فرجه الشّریف ـ میزان عمل ما باید باشد

در امور اجتماعى نباید به دیگران نگاه کنیم و از این و آن پیروى کنیم، زیرا افراد، معصوم نیستند، هر چند بزرگ و بزرگوار باشند؛ بلکه باید نگاه کنیم و ببینیم اگر خودمان تنها بودیم و دیگران نبودند آیا انجام مى دادیم یا خیر؟ و نباید به دیگران کار داشته باشیم


(مقصود حضرت استاد ـ رحمه الله ـ عدم تقلید و پیروى از دیگران در موضوعات احکام است، نه در خود احکام که انسان یا باید خود مجتهد و صاحب نظر باشد، و یا از مجتهد جامع الشرایط تقلید کند.)

ما نباید خود را با اهل سنّت قیاس کنیم، ما باید رضا و میل امام زمان ـ عجّل اللّه تعالى فرجه الشّریف ـ را در کارها به دست آوریم، چه در مصرف سهم امام ـ علیه السّلام ـ و چه در کارهاى اجتماعى دیگر.

درمحضر ایت ا... بهجت(ره)
:: برچسب‌ها: خشنودى امام زمان ـ عجّل اللّه تعالى فرجه الشّریف ـ

نویسنده : عشاق المهدی
تاریخ : ۱۳۸۸/۱٢/۳