امام زمان (عج)

ماه دوازدهم تمام شد

اما ماه دوازده نیامد

برای تعجیل در فرجش صلوات
:: برچسب‌ها: امام زمان (عج)

نویسنده : عشاق المهدی
تاریخ : ۱۳۸۸/۱٢/٢٩