ملاقات در صاریا

قدرت روح

قدرت روح نیز از دو مبدء، ریشه می‏گیرد: یکی ریاضت‏های نفسانی و تربیت‏های روانی؛ دوم افاضات غیبی و مواهب آسمانی.
توانمندی روح از راه ریاضت و سیر و سلوک، «قدرت اکتسابی» به شمار می‏آید، ولی نیروی معنوی و توان روحی از طریق موهبت خداوندی، بدون دخالت تمرین‏های روانی و بی واسطه شدن چله نشینی‏ها و ریاضت‏های نفسانی، «قدرت وهبی الهی» محسوب می‏شود.
برای آنکه اساس این حقیقت که مطلب مهم و پرثمری است و بسیاری از مشکلات فکری و معنوی و مذهبی را در مسائل عرفانی و موضوع نبوت و امامت، حل می‏کند روشن‏تر شود و به راز روح و قدرت آن، آگاهی بیشتری حاصل گردد، شرح کوتاهی را خاطرنشان می‏سازیم.
:: برچسب‌ها: قدرت روح, امام زمان (عج), درد دل با امام زمان(عج), امام زمان

نویسنده : عشاق المهدی
تاریخ : ۱۳۸٩/٢/٢۳