اوقات و حالات تأکید شده برای دعا

روز جمعه

 در تمام ساعت‏های آن به طور عموم و به خصوص پس از نماز صبح و هنگام ظهر و هنگام رفتن به مسجد و بعد از نماز عصر و در قنوت نماز ظهر آن روز و در قنوت نماز جمعه و در خطبه نماز جمعه و در آخرین ساعت روز جمعه، گواه بر آنچه گفتیم آن است که دعا برای آن حضرت در آن اوقات مخصوص از امامان معصوم‏علیهم السلام وارد شده است:
:: برچسب‌ها: روز جمعه

نویسنده : عشاق المهدی
تاریخ : ۱۳۸٩/۳/٧