چهارمین پیش گویی: اتحاد آخرالزمانی ملل اروپا

چهارمین پیش گویی

اتحاد آخرالزمانی ملل اروپا

در ادامه بحث های آخرالزمان از دیدگاه مسیحیت، چهارمین پیشگویی عهدین در این خصوص را تقدیم می کنم.

 

 


 در دانیال 2 و 7 پیشگویی های راجع به چهار سلطنت غیرکلیمی که در محدوده زمانی بین دانیال و برپایی ملکوت خداوندی در آخرالزمان، ظهور خواهد کرد، وجود دارد (دانیال 2:44) دانیال خود در اولین پادشاهی ( دانیال 7:4) درست در زمان تبعید یهودیان به بابل باستان زندگی می کرد.

به دنبال سقوط بابل در 539 ق.م. امپراتوری پرشیا به بزرگ ترین ابرقدرت تبدیل شد و سپس یونانیان به قدرت رسیدند (آیات 6- 5). پس از یونانیان رومیان به میان آمدند "که بسیار هولناک و نیرومند" بودند.  این امپراتوری (روم) که به گفته عهد عتیق "10 شاخ" داشت و به شکلی تا زمان برپایی ملکوت خداوندی در زمان بازگشت مسیح ادامه خواهد یافت. همان گونه که در پیشگویی قبل گفتیم شاخ به معنای رهبران و دولت هاست. 10 شاخ در این جا نمادی از تلاش های دهگانه جهت اعاده قدرت امپراتوری روم به همان سان که در دوران باستان بود، می باشد. از زمان سقوط امپراتوری روم غربی در 476 م. تلاش های گوناگونی جهت اعاده این قدرت صورت گرفته است. اقدام نهایی در مدت کوتاهی قبل از بازگشت مسیح انجام خواهد شد.

در مکاشفات یوحنا جزئیاتی بیشتری وجود دارد. در این جا مطلبی راجع به این تلاش نهایی وجود دارد " آن ده شاخ که دیدی، دَه پادشاهند که هنوز به پادشاهی نرسیده‌اند. امّا در مهلتی یک ‌ساعته از قدرت شاهان برخوردار خواهند شد، با آن وحش. آنان همگی یک هدف دارند و زور و قدرت خود را به وحش خواهند سپرد." (آیات 13-12)

آن ها همچنین "با آن بره (مسیح) به جنگ بر‌خواهند خاست، امّا بره بر آنان پیروز خواهد شد، زیرا او ربِ ارباب است، و شاه شاهان است." ( آیه 14) بنابراین واضح است که این پیشگویی هنوز رخ نداده است.

تلاش های اخیر در برپایی امپراتوری متحد اروپایی از ژوستینین در قرن ششم میلادی گرفته تا شارلمانی، ناپلئون، موسولینی و هیتلر، همگی توام با زحمت و اجبار بوده است. برپایی نهایی امپراتوری روم بدین گونه نخواهد بود.

باب 17 مکاشفات یوحنا گویای آن است که این امر یک امر داوطلبانه خواهد بود. زمانی که این ده رهبر به قدرت می رسند، سپس تمام قدرت خود را به یک رهبر واحد خواهند داد. متون مقدس از این فرد و ابرقدرتی که او رهبری خواهد کرد به "وحش" تعبیر می کند، و این ادامه همان چهار پادشاهی می باشد که در پیشگویی دانیال هر کدام به شکل وحش یا یک حیوان وحشی توصیف شده است.

تنها در این زمان است که این پیشگویی به حقیقت می پیوندد.

در سال 1957، شش دولت اروپایی که اتحادیه اقتصادی اروپا را تشکیل می دادند، قرارداد رم را امضاء کردند. امروزه این اتحادیه به اتحادیه اروپا با 27 عضو تبدیل شده است. خارج از آن 10 دولت یا رهبر برای تشکیل نهایی اتحادیه اروپا ظهور خواهند کرد. برخی بر این باورند که 10 پادشاه اشاره به رهبران ده منطقه اتحادیه اروپا است که مرزهای اروپا را برداشته و ده ایالت را تشکیل خواهند داد. متون مقدس مشخص نکرده است که کدام 10 دولت، ابرقدرت روم باستان را احیا خواهند کرد، اما اذعان دارد که این ابرقدرت جدید قبل از بازگشت مسیح ظاهر خواهد شد. 
:: برچسب‌ها: امام زمان (عج), پیشگویى هاى واقع شده, پیشگویی های کتاب مقدس, هفت پیشگویی که قبل از بازگشت مسیح تحقق خواهد یافت

نویسنده : عشاق المهدی
تاریخ : ۱۳۸٩/٤/۱٥