هفت پیشگویی قبل از بازگشت مسیح (6) انجیل در تمام جهان موعظه می شود!!

ششمین پیشگویی

انجیل در تمام جهان موعظه می شود!!

در ادامه بحث های آخرالزمان از دیدگاه مسیحیت، ششمین پیشگویی عهدین در این خصوص را تقدیم می کنم.

 

عیسی مسیح (ع)، در مهم ترین پیش بینی آخرالزمانی خود، پاسخ پرسش مطرح شده توسط شاگردانش را می دهد: "این اتفاق چه زمانی خواهد افتاد؟ ما چگونه می توانیم بفهمیم که شما به این جهان بازمی گردید؟ و کی دنیا به آخر خواهد رسید؟" (متی 24:3).


پس از فهرست تعدادی از نشانه های نزدیک شدن آمدن او، او نشان میدهد که: "سرانجام وقتی مژده انجیل به گوش همه مردم جهان رسید و همه از آن باخبر شدند، آن گاه دنیا به آخر خواهد رسید" (آیه 14).

این مژده عبارت است از اخبار خوب آمدن پادشاهی خدا. این پیام بدون کتاب مقدس و آزادی مذهب نمی تواند در سراسر جهان موعظه شود. هر دو به تدریج با پیشرفت مردمان انگلیسی زبان از قرن 16 تا امروز تحقق یافته است.

با این حال، فقط با پیشرفت تکنولوژی تلویزیون و رادیو و وسایل ارتباط جمعی دیگر پس از جنگ جهانی دوم و پذیرش گسترده آن بود که دسترسی صدها میلیون نفر از انسان ها به پیام کتاب مقدس ممکن شد. تا زمانی که امکان ارایه مطالب حاضر وجود دارد انجیل پادشاهی خداوند نیز در سراسر جهان موعظه خواهد شد.

با وجود این، در طول 50 سال گذشته رسیدن "مژده" به همه این کشورها ممکن نبوده است. در کشورهای کمونیستی سابق اجازه آزادی مذهب وجود نداشت. چین، با یک چهارم از مردم جهان، هنوز هم اجازه آزادی مذهب نمی دهد. کشورهای دیگر نیز امکان انتشار حقیقت کتاب مقدس و حتی خود کتاب مقدس را فراهم نکرده اند. بسیاری از کشورهای اسلامی، اجازه آزادی مذهب را نمی دهند. در برخی از کشورها مردم برای تغییر مذهب با خطر مجازات اعدام روبرو هستند.

اما اینترنت همه چیز را تغییر می دهد. کنترل آن برای دولت بسیار سخت تر است. پیام انجیل مبنی بر آمدن پادشاهی خدا هنوز هم در حال رفتن به خارج است. این حرکت زمانی به پایان خواهد رسید که خدا تصمیم به اتمام کار گرفته باشد و زمان برای تحقیق حوادث آخرالزمانی مناسب باشد.

این پیشگویی دیگری است که تا زمان های اخیر برآورده نشده بود. 

 
:: برچسب‌ها: هفت پیشگویی قبل از بازگشت مسیح (6) انجیل در تمام ج, امام زمان, امام زمان (عج), مهدویت

نویسنده : عشاق المهدی
تاریخ : ۱۳۸٩/٥/۱۳