بازرگانی در عصر ظهور

رشد وگسترش بازرگانى درکشور وجامعه، نشانه شکوفایى اقتصاد وثروتمند بودن آن جامعه است هم چنان که تعطیل شدن بازارها وکساد بازرگانى، نشانه فقر جامعه است. از آن جا که در حکومت امام عصر(ع) مردم در وضعیت اقتصادى خوبى به سر می برند، بازرگاتى رونق می گیرد و بازارها فعال می شوند. رسول خدا(ص) در این باره می فرماید:از نشانه هاى قیامت ظهور مهدى (ع) این است که مال وثروت همانند سیل در میان مردم به جریان می افتد، علم و دانش ظاهر می شود و بازرگانى گسترش یافته، شکوفا می گردد. (1) عبدالله بن سلام می گوید: مردم پس از خروفی دجال، چهل سال زندگى می کنند ونخل ها می نشانند و بازارها بر پا می گردد(2)

 1. عیون الاخبار این قتیبه ج 1 ص 12.

 

2. درالمنثور ج 5 ص 354 به نقل از چشم اندازی به حکومت مهدى عج طبسى ص 208

 
:: برچسب‌ها: بازرگانی در عصر ظهور, امام زمان (عج), امام زمان, درد دل با امام زمان(عج)

نویسنده : عشاق المهدی
تاریخ : ۱۳۸٩/٥/٢٥