رفاه در عصر ظهور

 یکى از برنامه هاى الهى حضرت مهدى (ع) رفاه همگانى و آباد ساختن جهان انسانى است.

او خواهد آمد تا به برکت وجودش، همه جمعیت روى زمین از رفاه وآبادانى برخوردار شوند. در این زمینه روایات بسیارى از وجود مقدس رسول خدا(ص) وسایر پیشوایان معصوم (ع) رسیده است که ما در این جا به ذکر چند حدیث بسنده مى کنیم . پیامبر(ص) مى فرماید: امت من در زمان حضرت مهدى (ع) آن چنان از نعمت الهى بهره مند مى شوند که هرگز نظیرآن دیده نشده است .


آسمان باران رحمتش را سیل آسا برآن ها فرو مى ریزد، زمین چیزى ازگیاهانش را باقى نمى گذارد، جز این که آن را مى رویاند، درآن روز ثروت بر روى هم انباشته مى شود، هر کسى که بیاید وبگوید: اى مهدى به من عطاکن، مى فرماید: بگیر(1) وحضرتش در ضمن حدیث دیگرى مى فرماید: ساکنان آسمان و زمین از او راضى و خشنود مى شوند، مال را به طور مساوى بین آن ها تقسیم مى کند، قلوب امت محمد(ص) را پر از بى نیازى مى نماید وعدالتش همگان را فرا مى گیرد. (2) امام باقر(ع) مى فرماید: راه هاى اصلى را توسعه مى دهد، بالکن هایى که به داخل راه ها آمده از بین مى برد . ناودان هایى را که به کوچه ها مى ریزد برمى دارد، هیچ بدعتى نمى ماند مگر این که آن را از بین مى برد، وهیچ سنَت نیکى نمى ماند جز این که آن را برپا مى دارد(3)

امام صادق (ع) نیز فرمود: صله رحم به جاى آورید وبا همدیگر نیکى ومهربانى کنید. سوگند به خدایى که دانه را شکافت وانسان را آفرید، روزى خواهد رسیدکه یک نفر از شما نتواند محلی را پیداکندکه دینار یا درهمى از مال خودش را درآن جا به مصرف برساند . (4) و در حدیث دیگرى آمده است که فرمود: هنگامى که حضرت قائم (ع) قیام کند، به عدالت رفتارخواهدنمود... و به حکم حضرت داود ومحمد(ص) در میان مردم داورى خواهد کرد ودر آن هنگام زمین گنجینه هاى خود را آشکار خواهد ساخت وبرکات خود را بیرون خواهد فرستاد. در آن زمان، انسان براى صدقات و میرات خود، جایى پیدا نمى کند، زیرا بى نیازى همه مؤمنان را فرا مى گیرد. (5)

در روایات سخن از کثرت مال، وفور نعمت ها، باران هاى پیاپی، سبکبارى و رهایى از بارهاى سنگین زندگى (6) آسودگى از رنج طلب کردن و نیافتن، اداى قرضِ تمام مقروضین واداىِ دینِ تمام صاحبان دین و (7) آبادى همه خرابى ها است (8)

از مجموع این احادیث استفاده مى شودکه در روزگار شکوهمند حضرت مهدى (ع) همگان از نعمت هاى الهى برخوردار مى شوند، و حق هر صاحب حقى به او مى رسد وسرانجام امنیت و آرامش در تمام جهان گسترده مى شود و همگان در رفاه وآسایش کامل زندگى مى کنند و حتى درندگان نیز به همدیگر اذیت و آزار نخواهند رسانید. (9)

بحث رفاه عمومى در هنگام ظهور حضرت درکتاب هندوها (10) وتورات (11) و انجیل (12) نیز آمده است.

1. فتن ابن حماد ص 253 عقد الدرر ص 195.

2. کنزالعمال ج 14 ص 261 مسند احمد ج 3 ص 427.

3. ارشاد مفید ص 365 بشارة الاسلام ص 258 غیبة طوسى ص 283.

4. غیبة نعمانى ص 150.

5. ارشاد مفید ج 2 ص 384 اعلام الورى ج 2 ص 0 29 بحار الانوار ج 52 ص 338.

6. همان ص 123

7. همان ج 52 ص 390

8. کمال الدین ص 331.

9. ظهور حضرت مهدى (ع) از دیدگاه اسلام مذاهب و ملل جهان هاشمی شهیدى ص 326.

10. بشارات عهدین ص 272

11. کتاب مقدس اشیعیای نبی ص 1046

12. کتاب مقدس انجیل متى ص 44.

 
:: برچسب‌ها: رفاه در عصر ظهور, امام زمان (عج), امام زمان, مهدویت

نویسنده : عشاق المهدی
تاریخ : ۱۳۸٩/٥/٢٦