برکت درعصر ظهور

از ویژگى هاى دوران حکومت حضرت مهدى (ع) رواج برکت است. علاوه بر آنکه خداوند، برکت را از آسمان فرو مى فرستد (1) چشمه سارها مى جوشد وزمین، چند برابر محصول مى دهد(2) درباره برکت محصولات روایات مختلفى آمده است: یک دانه انار، چندین نفر را سیر می کند (3) ویک خوشه انگور را چندین نفر مى خورند (4)و سیر می گردند.


یک کشاورز از هر مَن گندم، صد من محصول به دست مى آورد(5) همان گونه که خداوند فرمود: در هر سنبلى صد دانه به عمل مى آید وخداوند براى هرکس که اراده نماید، زیادتر . (6) درختان بار می گیرند وبرکت ها فراوان می گردد(7) واما درباره برکت در عمرو نیروى انسان ها نیز روایات مختلفى آمده است، از جمله این که: مردم در سایه فرمان روایى او، عمرى دراز خواهند داشت، به گونه اى که براى هر شخص، هزار فرزند متولد مى شود. (8) توان ونیروى هر یک از شیعیان حضرت، برابر با نیروى چهل مرد می گردد (9) ومؤمنان، مانند پاره هاى آهن می گردند. (10)

 1. ملاحم ابن طاووس ص 71 و 141 . عقد الدرر ص 169.

2. بحا رالانوار ج 52 ص 0304

3. ملاحم ابن طاووس ص 152.

4. همان.

5. الشیعة و الرجعة ج 1ص 167.

6. سوره بقره 261.

7. ملاحم ابن طاووس ص 125

8. ارشاد مفید ص 363 بحار الانوار ج 52 ص 337 وافى ج 2ص 0113

9. غیبة نعمانى ص 317 خصال صدوق ج 2 ص 541.

10. خصال صدوق ص 507

 
:: برچسب‌ها: برکت درعصر ظهور, امام زمان (عج), امام زمان, مهدویت

نویسنده : عشاق المهدی
تاریخ : ۱۳۸٩/٥/٢٦