کشاورزى در عصر ظهور

 

از جمله ویژگى هاى دوران حکومت حضرت مهدى (ع) گسترش و رونق کشاورزى است. از آسمان بارانى مى باردکه زمین محصول خود را آشکار مى سازد و مردم از نعمتى برخوردار مى شوند که هرگز مانند آن را ندیده اند. (1) در عصر حضرت، رودخانه ها پر آب مى شود چشمه سارها جوشش مى کند و زمین، چند بار محصول مى دهد . (2) رسول خدا(ص) فرمود: خوشا به زندگى، پس از آن دوران که مسیح (ع) دجال را مى کشد، زیرا به آسمان اذن بارش و به زمین اجازه رویش داده مى شود. اگر دانه اى بر روى کوه صفا گذارده شود، حتماً خواهد (3).


رویید. و نیز مى فرماید: آسمان، بارانش راپی در پى مى فرستد و زمین نیز چیزى ازگیاهان را در خود نگه نمى دارد، بلکه آن را بیرون مى فرستد. (4)

بر طبق روایات، در عصر حضرت زمین همانند نقره اى که پس از جوشش آرام مى گیرد، آماده کشت مى شود وگیاهانش را مى رویاند، هم چنان که در زمان حضرت آدم (ع) بود. (5) زمین گیاهانش را مى رویاند، به گونه اى که یک زن از عراق، پیاده به شام مى رود و در سراسر راه جز بر سبزى و بوته گام نمى گذارد (6) میان مکه و مدینه را درخت هاى خرما به هم متصل . (7) می کند نعمت و برکت، از مین وآسمان می روید ومی بارد .

ا. بحار الانوار ج52 ص 345 اثبات الهداة ج3 ص 524

2. بحار الانوار ج 52 ص 304.

3. فردوس الاخبار ج 3 ص 24.

4. غیبت طوسى ص 15 1 اثبات الهداة ج 3، ص 504.

ه. ملاحم ابن طاووس ص 152 فتن ابن حماد ص 162.

6. تحف العقول ص 15 1 بحار الانوار ج51 ص 316 و 345.

7. بحار الانوار ج 51 ص 49 تفسیر قمی ج 2 ص 346.

 
:: برچسب‌ها: امام زمان(عج), امام زمان (عج), امام زمان, مهدویت

نویسنده : عشاق المهدی
تاریخ : ۱۳۸٩/٥/٢٦