جهانى سازى حضرت

 تمام پیامبران الهى، به دنبال محقق کردن هدف واحدى بودند، همان هدفى که همه دسته ها وگروه ها وجمعیت هاى بشرى را یکجا زیر پرچم پرافتخار مهدى منتظر(ع) جمع مى کند. خداوند تعالى در قرآن کریم مى فرماید:، هُوَ الذِی ارسَل رسولهُ بالهُدى و ودین الحق لیظهره علی الدینِ کله و لو کره المشرکون (1) او همان کسى است که رسولش را با هدایت ودین حق ارسال کرد، تا على رغم میل مشرکان آن را بر تمام ادیان حاکم گرداند .


امام هفتم (ع) ذیل این آیه فرمودند: هنگام قیام مهدى(ع) است که اسلام را بر تمامى ادیان حاکم مى گردا ند. (2)

اولین گام براى تحقق دهکده جهانى و جامعه احد بشرى، ایمان آوردن تمام ادیان وپیران آن ها به حضرت مهدى (ع) وجمع شدن آن ها زیر پرچمش است چراکه دعوت به اتحاد جهان وجهانیان امرى تازه نیست ودر تمام ادیان آسمانى وقدیمى مى توان مسأله اى مرتبط با آن را یافت وریشه تفکر اتحاد بشریت را باید در دین ادیان جستجوکرد.

ودر ثانى حقیقت همه ادیان، دعوت جوامع وملت هاى بشرى به همبستگى واتحاد زیر پرچم ایمان به خدایى واحد بوده است، آفریننده اى بى همتا وارزش ها وباورها و مسلمات مشترکى که رفتار ومنش انسانى را در تمام جهان مستحکم کند . به همین جهت است که تمام ادیان، توقع و انتَظار ظهور مهدى (ع) را دارند، و آن زمان که ظهورکند با علائم و نشانه هایى که به راحتى شک را از آن ها برطرف مى کند به شخص او ایمان مى آورند. آرى، به همراه او عیسى بن مریم (ع)، خروج مى کند وپشت سر حضرتش نماز مى خواند. از امام باقر(ع) نقل شده است: وقتى حضرت مهدى (ع) قیام کند، پرچم رسول خدا، انگشتر سلیمان وسنگ وعصاى موسى را ظاهرمى کند. (3)

باز از ایشان نقل کرد ه اند که: وقتى که ده هزار نفر نزد او جمع مى شوند، هیچ یهودى و مسیحى و هرکه غیر خدا را مى پرستد باقى نمى ماند، جز آنکه به او ایمان مى آورد وتصدیقش مى کند ویگانه امت، امت اسلامى مى شود (4)

وهمچنین: مهدى (ع) را به این دلیل، مهدى نامیده اند که به امرى مخفى هدایت مى کند وتورات و انجیل را از زمینى که به آن انطاکیه گویند، در مى آورد. (5) حضرت مهدى (ع) در خلال ارتباطات جهانى وتوانایى وقدرتش بر یکى کردن روش ها ومنش ها در تمام نقاط جهان، جهانى کردن خویش را به ظهور مى رساند. حضرت صادق (ع) در مورد نداى آسمانى فرمودند: هر قومى به زبان خویش آن صدا وندا را مى شنود(6) واین در حالى است که زبان، یکى از مشکل ترین و جدى ترین موانع و سدها در مسیر ارتباطات بشرى است که ازگفت وگوها و ایجاد ارتباطات متقابل ممانعت به عمل آورده و آن ها را به جدایى وتفرقه وگوشه نشینى سوق می دهد.

جهان بشرى که از بحران ها ضربه هاى فراوان خورده است در مسیر جهانى شدن به سمت مخالف تحقق سعادت بشرى سیر مى کند، حال آن که بشریت آرزویش عدالت است که از درد فراقش هماره به خود پیچیده است. درخت صبر وتحمل بشریت در این راستا آن زمان که آن امام منتظر، پرچم عدالتش را بر سر ظلم وستم مى کوبد به گل خواهد نشست. امام باقر(ع) فرمودند: هرگاه قائم ما قیام کند دستش را بر سر بندگان خدامى کشد وبا آن عقل هاى شان را کامل می کند. (7)

پس از تحقق عدالت، امنیت گسترش مى یابد، جرم و خلاف کارى ها پنهان و ناپیدا مى گردد. امام باقر(ع) درباره امنیت وامان در زمان حضرت مهدى (ع) مى فرمایند: پیرزنى ضعیف و ناتوان از شرق به سمت غرب جهان مى رود و احدى او را اذیت و آزار نمى کند. (8)

با از بین بردن مرزها و حدود جغرافیایى، حکومت جهانى حضرت مهدى (ع) تکامل مى یابد

و موانعى که به دست خود بشر ساخته شده برداشته مى شود واو به منتهاى آرزو وخواسته اش که آزادى در عمل وتحریک زندگى و حیاتش مى باشد، مى رسد. زمین است که وطن هر انسان در عصر حضرت مهدى (ع) مى شود. امام صادق (ع) فرمودند: مؤمن در زمان قائم، چنان مى شودکه شخصى که در شرق است برادرش را در غرب مى بیند واو هم همین طور. (9) جامعه بشرى به وحدت واقعى که جنگ ها، نابسامانى ها، بحران ها ومشکلات را ریشه کن سازد، دست نخواهد یافت مگر این که به مسائل اساسى وعوامل واقعى که جمعیت بشرى را مى تواند جمع کند، نظر بیفکند. وشکى نیست که مسائل مادى جز عاملى براى ایجاد اختلاف و جنگ وبهره کشى از همدیگر نیست. در حالى که عقل وفطرت عاملى هستندکه بشریت را به اصل خویش هدایت مى کنند ورسیدن به حقیقت وجودى جز با یک رهبرى واقعى همانند تکامل عقلى وبازگشت به فطرت وتبرى جستن از موانع کشنده ناشى از خودپرستى ممکن نیست که آن هم عصر عدالت، آزادى، امنیت وسعادت یعنى عصر امام منتظر حضرت مهدى (ع) است. (10)

 1. سوره توبه 33.

2. منتخب الاثر ج 2 ص 35.

3.غیبة نعمانى ص 238.

4. نور الابصار باب 2 ص 155 به نقل از: امام مهدى (ع)از ولادت تا ظهور ترجمه دکتر فریدونى 587.

5. امام مهدى (ع) از ولادت تا ظهور ترجمه دکتر فریدونى ص 588 به نقل از عقد الدرر.

6. همان ص 441 به نقل از: بحار الانوار ج 52 ص 205.

7. بحار الانوار ج 2 5 ص 6 33.

8. ینابیع الموده ص 423.

9. امام مهدى (ع) از ولادت تا ظهور ص 53 6 به نقل از: حق الیقین.

10. نشریه موعود شماره 33 ص 49

 
:: برچسب‌ها: جهانى سازى حضرت, امام زمان (عج), امام زمان, مهدویت

نویسنده : عشاق المهدی
تاریخ : ۱۳۸٩/٦/٢