بهداشت در عصر ظهور

شکوفایى دانش، به ویژه علم بهداشت ودرمان درعصر حکومت حضرت مهدى و بهره گیرى از آن براى گسترش بهداشت در جامعه وپیدایش آرامش روانى وتأمین بهداشت روحى و نیزگسترش کشاورزى و دامدارى وتأمین تغذیه مطلوب، از جمله عواملى است که بهداشت را درعصر حضرت، به حد ایده ال می رساند و چنان می شود که وضعیت جسمی مردم دگرگون می گردد و عمر آنان طولانى می شود.


رسول خدا فرمود: هنگامی که عیسى از آسمان فرود آمد ودجال را کشت... تا چهل سال زندگى پربار وآسوده اى خواهید داشت و در این مدت، نه کسى می میرد ونه بیمار می شود. (1) شاید منظور از این سخن، آن باشدکه مرگ ها و بیمارى هایى که پیش از ظهور حضرت گسترش یافته، در دوران حضرت به اندازه اى اندک وناچیز است که می توان آن را در حکم عدم دانست، وشاید معناى ظاهرى آن مراد باشد. امام حسین (ع) درباره حکومت حضرت مهدى (ع) می فرماید: هیچ نابینا، زمین گیر و دردمندى بر روى زمین نمی ماند، مگر آن که خداوند درد او را برطرف می سازد(2) و امام صادق (ع) نیز فرمود: هنگامی که قائم قیام کند، خداوند بیمارى ها را از مؤمنان دور می سازد وتندرستى را به آنان باز می گرداند. (3) نیز امام باقر(ع) درباره بهداشت محیط زیست در حکومت حضرت مهدى (ع) می فرماید:هنگامی که قائم ما قیام کند... چاه هاى فاضلاب و ناودان هایى را که در مسیر راه هاست، از بین می برد(4)

 1. ملاحم ابن طاووس ص 97.

2. بحار الانوار ج 53 ص 62.

3.غیبة نعمانى ص 317 بحار الانوار ج 52 ص 364 اثبات الهداة ج 3 ص 493

4. ارشاد مفید ص 365 غیبة طوسى ص 283بحار الانوار ج 52 ص 333.

 
:: برچسب‌ها: بهداشت در عصر ظهور, امام زمان (عج), امام زمان, مهدویت

نویسنده : عشاق المهدی
تاریخ : ۱۳۸٩/٦/٢