امنیت پس از ظهور

در حالى که پیش از ظهور حضرت مهدى (ع)شرایط نا امنى بر جهان چیره است، یکى از بنیادى ترین کارهاى حضرت، بازگرداندن امنیت به جامعه است. در حکومت حضرت مهدى (ع) با برنامه ریزى دقیقى که انجام مى شود، در مدت کوتاهى امنیت در همه زمینه ها به جامعه باز می گردد ومردم در محیطى پر از امنیت به زندگى خود ادامه مى دهند امنیتى که بشر در هیچ روزگارى مانند آن را ندیده است.


راه ها به گونه اى امن مى شودکه زنان جوان از جایى به جاى دیگر، بدون همراه داشتن محرمى، سفر می کنند واز هرگونه تعرض وسوء نظر در امان هستند (1) مردم در امنیت کامل قضایى به سر مى برند، به گونه اى که دیگرکسى از این که ممکن است حقش پایمال شود،کوچک ترین بیمى ندارد. (2) برنامه ها و قوانین به گونه اى طرح ریزى واجرا مى شود که مردم، خود را در امنیت کامل مالى وجانى مى بینند. دزدى از جامعه رخت برمى بندد و امنیت مالى تا جایى فراگیر مى شودکه اگرکسى دست در جیب دیگرى ببرد، هرگز احتمال دزدى داده نمى شود وکار او توجیه می گردد. چنان نا امنى، جایش را به امنیت مى دهدکه حیوانات و جانداران را نیز در بر می گیرد به گونه اى که گوسفند وگرگ درکنار هم زندگى می کنند (3) وکودکان با عقرب وگزندگان هم بازى مى شوند، بدون این که آسیبى ببینند. (4) امیرالمؤمنین (ع) فرمود:... در آن زمان، گرگ وگوسفند در یک مکان مى چرخند. کودکان با مارها وعقرب ها بازى می کنند و آسیبى نمى بینند، شر و بدى از میان مى رود وخیر وخوبى مى ماند.... مردم به اطاعت وعبادت رو مى آورند. دین و آیین رونق مى یابد. امانت ها رعایت مى شود، درختان پرثمر مى شود و برکت ها بسیار می گردد، اشرار به هلاکت مى رسند. نیکان مى مانند واز دشمنان اهل بیت کسى باقى نمى ماند. (5)

. ملاحم ابن طاووس ص 69 عقد الدرر ص 151 فتن ابن حماد ص 98.

2. بحار الانوار ج 52 ص 0224

3. ملا حم ابن طاووس ص 152.

4. همان.

5.عقد الدرر ص 211.
:: برچسب‌ها: امنیت پس از ظهور, امام زمان (عج), امام زمان, مهدویت

نویسنده : عشاق المهدی
تاریخ : ۱۳۸٩/٦/٢