اقلیت ها در حکومت حضرت

در حکومت جهانى حضرت مهدى (ع) حقوق تمام اقلیت ها به طورکامل مراعات خواهد شد. اهل کتاب وکسانى که شبهه کتاب دارند، خواهند توانست با انعقاد پیمان ذمه وکسب تابعیت،در قلمرو حکومت اسلامى ازادانه زندگى کنند و از حقوق انسانى خود بهره مند گردند. ابوبصیر طى سؤالات گوناگونى از امام صادق (ع) پرسید:


امام زمان (ع) با اهل ذمه چه خواهد کرد؟ فرمود: مانند پیامبر اکرم (ص) با آنان ییمان مى بندد.آنان هم با کمال خضوع، با دست خودشان جزیه مى پردازند (1)امام باقر(ع) فرمود: وقتى که قائم اهل بیت قیام کرد، تورات وسایرکتاب هاى آسمانى را از غارى که در انطاکیه واقع شده، استخراج مى نماید. بین اهل تورات با تورات، بین اهل انجیل با انجیل، بین اهل زبور با زبور وبین اهل قرآن با قرآن قضاوت خوا هد کرد . (2)

بدین ترتیب اهل ذمَه در دولت مهدى از نظر قضایى کاملا آزاد خواهند بود ودر منازعات واختلافاتِ مخصوص خود، خواهند توانست به دادگاه هاى خود مراجعه کنند و اگر خودشان دادگاه ویژه نداشته باشند ویا با افراد مسلمان اختلاف و نزاعى پیدا کردند، با کمال اطمینان به حاکم مسلمین مراجعه نمایند . همین خوش رفتارى و مسالمت مسلمانان با اقلیت هاى مذهبى در دولت مهدى، سبب خواهد شد که اقلیت هاى مذهبى، به خصوص یهود ونصارى تا پایان در جهان خواهند ماند. ظاهر آیاتى از قرآن و مِن الذِینَ قالوا إنا نَصارى ... (3) و قالتِ الیهودُ یَدُ اللهِ مَغولة.، (4)دلالت دارند که آیین یهود ونصارى تا قیامت ودر عصر دولت مهدى (ع) نیز باقى خواهد ماند، ولیکن در مقابل این آیات و روایات، احادیث دیگرى هم وجود دارد که دلالت می کنندکه در دولت مهدى (ع) غیر از مسلمانان، احدى روى زمین باقى نخواهد ماند. آن حضرت دین اسلام را بر اهل کتاب، عرضه مى دارد واگر نپذیرفتند، کشته مى شوند. (5) و چون این روایات، علاوه بر ضعف سند، مخالف قرآن و سیره پیامبراکرم(ص) و اصول مسلم اسلام است، از درجه اعتبار ساقط مى باشد. (6) پس اقلیت هاى مذهبى در عصر حضرت مهدى (ع) باقى خواهند ماند وشرائط ذمه را خواهند پذیرفت وتحت الحمایه حکومت اسلامى، آزادانه زندگى خواهند کرد. دولت هاى باطل همه سقوط می کنند و همه قدرت وحکومت جهان، به دست مسلمانان مى افتد و دین اسلام، بر تمام ادیان غالب می گردد و بانگ توحید از همه جا بلندمی شود (7)

 

 

1. بحار الانوار ج52 ص 376و 381.

 
:: برچسب‌ها: اقلیت ها در حکومت حضرت, امام زمان (عج), امام زمان, درد دل با امام زمان(عج)

نویسنده : عشاق المهدی
تاریخ : ۱۳۸٩/٦/٤