دانش در عصر ظهور

روایات، جهان را در روزگار امام عصر(ع)، جهانى متمدن و در اوج قدرت وپیشرفت علمى معرفى مى کند. فرق اساسى پیشرفت در روزگار حضرت مهدى (ع) با جهان کنونى در این است که در آن زمان، بشر در عین این که به بالاترین رشد علمى وصنعتى مى رسد، به همان اندازه به تعالى اخلاق وکمال انسانى نزدیک مى گردد .


دانش و علمى که امام عصر(ع) بر روى مردم مى گشاید، قابل سنجش با پیشرفتى ائمه بشر از نظر علمى داشته است، نیست و مردم نیز استقبال بیشترى به فراگیرى دانش نشان خواهند داد تا جایى که حتى زنان جوان که هنوز سنى از آنان نگذشته است آن چنان به کتاب خدا ومبانى مذهب آشنا مى شوندکه به ؛آسانى، حکم خدا را از قرآن کریم استخراج مى کنند (1) روایاتى که درباره پیشرفت صنعت در عصر ظهور آمده است، نمایانگر دگرگونى شگرفى در این زمینه است مانند روایاتى که مى گوید: شخصى در مشرق برادرش را در مغرب مى بیند (2) حضرت را به هنگام سخنرانى، همه جهانیان مى بینند (3) یاران حضرت از فاصله دور با هم سخن مى گویند و سخن یکدیگر را مى شنوند (4) چوب تعلیمى وبند کفش با انسان سخن مى گویند (5) اشیاى درون خانه ودیوارهاى خانه به انسان گزارش مى دهند (6) براى مسافرت، در یک چشم به هم زدن به مقصد خود مى رسند (7) و نمونه هاى بسیارى که هر چند برخى از آن ها شاید اشاره به اعجاز داشته باشد، ولى با توجه به همه روایات، آن دگرگونى را مى توان دریافت.

حکومت آن حضرت باعث رشد وتکامل خردها واخلاْق است. در نظام الهى مهدى (ع)، بشریت به نهایت بلوغ خود مى رسد و اخلاق، اندیشه، آرزو و... رنگ کمال به خود مى گیرد. امام صادق (ع) فرمود: علم و دانش، بیست و هفت حرف است و همه آن چه پیامبران آورده اند، تنها دو حرف آن است ومردم تاکنون جز با آن دو حرف، آشنایى ندارند وهنگامى که قائم ما قیام کند، بیست وپنج حرف دیگر را بیرون آورده، آن را میان مردم نشر وگسترش مى دهد. (8) از این روایت استفاده مى شودکه بشر هر چه از نظر علم ودانش پیشرفت کند، در روزگار حضرت مهدى (ع) به یک باره، بیش از دوازده برابر رشد وگسترش مى یابد. (9)

 

 

ا. بحار الانوار ج 52 ص 0352

 
:: برچسب‌ها: دانش در عصر ظهور, امام زمان (عج), امام زمان, درد دل با امام زمان(عج)

نویسنده : عشاق المهدی
تاریخ : ۱۳۸٩/٦/٤