شیعه در عصر ظهور

 شیعیان در عصر ظهور حضرت مهدى (ع) در طلیعه یاران او هستند ودر عصر ظهور به اوج اقتدار و شکوه خواهند رسید. امام صادق (ع) فرمود: شیعیان ما در حکومت قائم (ع) سروران و زمامداران زمین، وفرمانروایان آن هستند و به هرکدام، قدرت و نیروى چهل قهرمان داده مى شود. (1) ونیز فرمود:


خداوند خوف وترس را از قلب شیعیان ما برکنده و آن را در قلب دشمنان ما جاى مى دهد . از این رو هرکدام از آنان برنده تر از نیزه وپرشهامت تر از شیرند. دشمنان را با سرنیزه خویش زخمِ کارى مى زنند و به وسیله شمشیر از پاى درمى آورند وپایمال مى سازند. (2) در روایات است: هنگامى که قائم (ع) قیام کند، خداوند در دستگاه شنوایى وبینایى شیعیان ما، گستردگى وکشش ویژه اى مى بخشد تا میان آنان ومهدى ما، واسطه و نامه رسان یا فاصله اى نباشد. (3) یا این که فرموده اند: مؤمن در عصر قائم (ع) در حالى که در مشرق است، برادر خویش راکه در مغرب است مى بیند وهمان گونه که در مغرب است، برادر مؤمن خویش را در مشرق مى بیند. (4) امام باقر(ع) فرمود: مردم، مالیات اموال و امکانات خویش را خود به دلخواه وافتخار به سوى دولت مهدى مى برند و خداوند بر شیعیان، چنان وسعت و برکت و رفاه و امکاناتى ارزانى مى دارد که اگر حقیقت سعادت ونیکبختى را نمى فهمیدند وبه آرزش هاى اخلاقى آراسته نبودند، مست امکانات مى شدند وبه طغیان وتجاوز سر بر مى داشتند، اما آنان به دلیل رشد فکرى وتکامل عقلى، خداى را سپاس مى گذارند وبه وظایف خویش در نهایت جدیت عمل مى کنند. (5) این روایت نشانگر اوج رشد فکرى وتکامل عقلى شیعیان در عصر ظهور است.

 

 

1. بحارالانوار ج52 ص372 معجم احادیث الامام المهدى (ع) ج4 ص 6

 
:: برچسب‌ها: شیعه در عصر ظهور, امام زمان (عج), امام زمان

نویسنده : عشاق المهدی
تاریخ : ۱۳۸٩/٦/٤