امام مهدی درکلام امام حسن مجتبی

حنان بن سدیر ، از پدرش ، از جدش ، از ابو سعید عقیصا روایت کرده که گفت : امام حسن علیه السلام در پاسخ مردم که به صلح آن حضرت اعتراض داشتند ، فرمود : واى بر شما ، چه میدانید که من چه کردم .


 بخدا سوگند آنچه را که انجام داده ام براى شیعیانم بهتراز همهء آن چیزهائى است که خورشید بر آنها تابیده وغروب کرده ، آیا نمیدانید که من امام شما بوده و اطاعت من بر شما واجب است ومن به تصریح رسول الله صلى علیه وآله یکى از دو سرور وآقاى جوانان بهشت میباشم ؟ عرض کردند : آرى . . حضرت فرمود : آیا مى دانید که کارهاى حضرت خضر علیه السلام هنگامیکه کشتى را سوراخ کرد . ودیوار راساخت و نوجوانى را کشت ، باعث خشم وغضب حضرت موسى بن عمران شد ، زیرا حکمت آن اعمال بر او پوشیده بوده در حالیکه حکمت وصحت آنها نزد پروردگار روشن ومعلوم بود . آیا نمى دانید که هیچکس از ما نخواهد بود جز آنکه بیعت حاکم و طاغوت زمان بر گردن اومیباشد جز حضرت قائم علیه السلام که روح الله عیسى بن مریم پشت سرش نماز خواهد گذاشت - خداوند متعال ولادت او را مخفیانه وشخص او را غائب قرار داده تا آنکه بیعت هیچکس بر عهده او هنگام قیام نباشد آنحضرت نهمین فرزند برادرم حسین      ( علیه السلام) فرزند بهترین کنیزان میباشد خداوند ، عمر او را در غیبت طولانى قرار داده سپس اورا به قدرت خود به صورت جوانى کمتر از چهل سال ظاهرى میسازد براى اینکه بداندخداوند بر هر چیزى توانا میباشد .

 

  آدرس حدیث:


* : کمال الدین : ج 1 ص 315 ب 29 ح 2 - حدثنا المظفر بن جعفر بن المظفر العلویالسمرقندی رضی الله عنه قال : حدثنا جعفر بن محمد بن مسعود ، عن أبیه قال : حدثناجبرئیل بن أحمد ، عن موسى بن جعفر البغدادی قال : حدثنی الحسن بن محمد الصیرفی ، عنحنان بن سدیر ، عن أبیه سدیر بن حکیم ، عن أبیه ، عن أبی سعید عقیصا قال : لما صالحالحسن بن علی علیهما السلام معاویة بن أبی سفیان دخل علیه الناس فلامه بعضهم علىبیعته ، فقال علیه السلام -
* : کفایة الأثر : ص 224 - 225 - کما فی کمال الدین، بتفاوت یسیر ، عن الصدوق بسنده .
* : إعلام الورى : ص 401 ب 2 ف 2 - عن کمالالدین .
* : الاحتجاج : ص 289 - کما فی کمال الدین بتفاوت یسیر ، مرسلا عن حنانبن سدیر ، عن أبیه سدیر ، عن أبیه ، عن أبی سعید عقیصی قال : -
* : کشف الغمة :ج 3 ص 311 - 312 - عن إعلام الورى .
* : العدد القویة : ص 71 ح 111 - بعضه ،مرسلا عن الحسن علیه السلام : -
* : إثبات الهداة : ج 3 ص 465 ب 32 ف 5 ح 119 - عن کمال الدین بتفاوت یسیر من قوله ( أما علمتم ) وقال : ( ورواه علی بن محمدالخزاز القمی فی کتاب الکفایة عن ابن بابویه بالاسناد ، وروى الطبرسی فی کتابالاحتجاج عن حنان بن سدیر نحوه ( .
* : الایقاظ من الهجعة : ص 326 ب 10 ح 38 - بعضه ، عن کمال الدین .
* : غایة المرام : ص 205 ب 25 ح 50 - کما فی کمال الدینبتفاوت یسیر ، عن ابن بابویه ، وفیه ( . . إلى إمامکم . . ورضوانا) .
* : البحار : ج 14 ص 349 ب 24 ح 12 - بعضه ، عن إعلام الورى .
وفی : ج 44 ص 19 ب 18ح 3 - عن الاحتجاج ، وأشار إلى مثله عن کمال الدین .
وفی : ج 51 ص 132 ب 3 ح 1 - عن کمال الدین بتفاوت یسیر ، وأشار إلى مثله عن الاحتجاج :
وفی : ج 52 ص 279 ب 26ح 3 - بعضه عن الاحتجاج .
* : منتخب الأثر : ص 206 ف 2 ب 10 ح 6 - عن کمالالدین ، وأشار إلى مثله عن کفایة الأثر .
:: برچسب‌ها: امام مهدی درکلام امام حسن مجتبی, امام زمان (عج), امام زمان, درد دل با امام زمان(عج)

نویسنده : عشاق المهدی
تاریخ : ۱۳۸٩/٦/٤