چگونگى غیبت 9

غیبت شانیه

با توجه به شؤون وتصرفات گوناگون امام در جهان، به این نتیجه مى رسیم که غیبت حجت خدا، غیبت کلى نیست؟ بلکه این غیبت، غیبتِ جزئى است. یعنى عدم حضور در شأنى از شؤون ولایت؟ و آن شأن، معاشرت با مردم وهدایت مستقیم اجتماع بشرى وتشکیل حکومت حق است. امام زمان (ع) در عصر غیبت، در همین یک شأن از شؤون ولایت و مقامات وتصرفات خویش غایب است و در دیگر شؤون، حاضر، نافذ و فعال است. از این واقعیت، در ابواب معرفت به غیبت شأنیه تعبیر مى کنند .
امام عصر(ع) در عصر غیبت، داراى غیبت شأنیه " و حضرت شؤونیه " است. آن حضرت در یک شأن غائب ودر بقیه حاضر است، زیرا که این شؤون وحضور، در ارتباط مستقیم با بقاء وامتداد تکون کائنات است
:: برچسب‌ها: غیبت شانیه, امام زمان (عج), امام زمان, مهدویت

نویسنده : عشاق المهدی
تاریخ : ۱۳۸٩/٦/٢۱