خودسازى در عصر غیبت حضرت مهدى

باید مسلمانان ، هشیار و بیدار باشند و فراموش نکنند و بدانند که انگیزه غیبت آن حضرت چه بوده و فوائد آن چیست ؟
انتظار یعنى چه ؟
یاران خاص مهدى (عج ) باید داراى چه ویژگیهایى و شرایطى باشند؟
امکانات دنیاى اسلام بسیار وسیع است و با به کارگیرى صحیح آن مى توان به حکومت جهانى رسید
.


براى تحقق چنین طرحى نیاز به برنامه ریزى جامع و جهاد و مبارزه خستگى ناپذیر و پى گیر و هشیارى است
هدف ، مشخص است نه کور، بنابراین ، این گامها به سوى روشنایى برداشته مى شود. توجه به اماکن مقدسه و شهرهاى با اهمیت و صدور انقلاب به این سرزمینها و بالاخره آمادگى فرهنگى و اقتصادى و رزمى و تشکیل ارتشهاى میلیونى و راه اندازى نهضتهاى جهانى در همه سرزمینها همچون صدر اسلام ، که هر فرد مسلمان یک سرباز جانباز حکومت اسلامى باشد.
اتحاد و برادرى و رعایت حقوق همدیگر مسلمانان در تمام زمینه ها، با توجه به اینکه توحید و نفى شرک مطلق و همچنین تقوى و پاکى و خلوص در این امور که سنگ اول این ساختمان عظیم را تشکیل مى دهد باید از مهمترین برنامه ها باشد.
علماى اخلاق مى گویند:
مراحل تکامل ، چهار پایه دارد: 1- کشف و شناخت 2- استخراج و عمل 3- فردسازى 4- جامعه سازى .
به راستى که درست گفته اند، اگر این مراحل به طور صحیح طى شود، آن وقت است که ما در مسیر انتظار هستیم .
خلاصه و جمع بندى کتاب در یک کلمه ، آمادگى و تلاش پى گیر در تمام ابعاد اسلامى است ، توجه به تاریخ اسلام و معانى آیات قرآن و روایات معصومین علیه السلام ما را در این جهت کمک بسزایى مى کند، چنانکه گفتیم : مهمترین هدف امام قائم (عج ) پس از ظهور، تهذیب و تکمیل نفوس است که در پرتو آن سایر امتیازات نیز به دست خواهد آمد.
خودسازى و پاکسازى
امام صادق علیه السلام فرمود:
(( من سر ان یکون من اصحاب القائم فلینتظر و لیعمل بالورع و محاسن الاخلاق و هو منتظر فجوا وانتظروا هنیئا لکم ایتها العصابة المرحومة ))
((کسى که دوست دارد تا از یاران قائم (عج ) باشد، باید در انتظار ظهور باشد، و حتما باید کارهایش براساس تقوى و پاکى و اخلاق نیک باشد، چنین کسى منتظر امام (عج ) است ، و در این راه بکوشید و آماده باشید، گوارا باد بر شما اى جوانمردان که رحمت خدا با شما است .)) 1 علماى اخلاق مى گویند: انسان وقتى که صبح از خواب برمى خیزد تا شب که مى خوابد باید چهار چیز را حفظ کند: 1- مشارطه -2 مراقبه 3- محاسبه -4 محاکمه
یعنى نخست متعهد باشد که در کارهایش گناه وارد نشود، دوم مواظب باشد که این حالت ادامه یابد، سوم در آخر، کار خود را به حساب بکشد که مبادا در حسابش بدهکار خدا باشد، چهارم در صورت بدهکارى ، نفس خود را به محاکمه بکشد و بازخواست نماید و به جبران بدهکارى بپردازد.
پیامبر خدا صلى اللّه علیه و آله و سلم فرمود:
((آیا مى خواهید شما را به زرنگ ترین و احمق ترین احمقها خبر دهم ؟))
یاران عرض کردند: آرى .
فرمود: زیرکترین زیرکها کسى است که خود را براى بعد از مرگ به حساب بکشد، و احمقترین احمقها کسى است که از هواى نفس پیروى کند امان و رحمت الهى را داشته باشد.2
امام على علیه السلام در ضمن خطبه اى فرمود:
((آیا در قیامت نفوس انسانها حتى به مقدار خردل (ذره ) مورد بازخواست نیست ؟)) 3
قرآن در سوره نساء آیه 1 مى فرماید:
(( ان اللّه کان علیکم رقیبا؛))
((خداوند حتما مراقب کارهاى شما است .))
و در روایات آمده :
(( انه ینشر للعبد فى کل حرکة من حرکاته و ان صغرت ثلاثهواوین ، الاول ((لم )) الثانى ((کیف )) الثالث ((لمن ))؛))
هنگام انجام عمل هر قدر هم کوچک باشد سه دفتر براى ثبت خصوصیات آن گشوده مى شود:( اول )چرا( دوم )چگونه ( سوم) براى چه کس. یعنى انگیزه عمل و چگونگى و کیفیت آن و هدف نهائى آن چیست ؟4
بنابراین باید منتظران حضرت مهدى (عج ) و زمینه سازان انقلاب جهانى به رهبرى آن حضرت این امور را رعایت کنند، که پایه و سنگ اول است .
باید توجه داشت که مبادا ما مورد نفرین امام (عج ) گردیم .
امام باقر علیه السلام فرمود:
(( من مات و هو عارف لامامته لم یضره تقدم هذا الامر او تاءخره و من مات عارفا بامامتته کان کمن کان مع القائم فى فسطاطه ؛))
((کسى که بمیرد ولى شناخت به امامت (حضرت قائم ((عج )) ) داشته باشد، دیر و یا زود شدن ظهورش ، به او ضرر نمى رساند، و کسى که شناخت به امامت او نداشته باشد و بمیرد، مانند کسى است که همراه قائم (عج ) در میان خیمه او است .)) 5
بنابراین ما هم اکنون مى توانیم با خودسازى ، از یاران نزدیک امام قائم (عج ) باشیم

  1- بحرا، ج 52، ص 140.
2- سفینة البحار، جلد 1، صفحه 250.
3- سفینة البحار، جلد 1، صفحه 250.
4- احیاء العلوم و مهجة البیضاء.
5- اثباة الهداة ، جلد 7، صفحه 40.
:: برچسب‌ها: خودسازى در عصر غیبت حضرت مهدى, امام زمان (عج), امام زمان, مهدویت

نویسنده : عشاق المهدی
تاریخ : ۱۳۸٩/٧/٦