غیبت صغری6

باب غیبت

  در سرداب سامرا است وهمان در چوبى است که حجره غیبت را از مصلاى مردان جدا می کند. سمت جلو اتاق را به صورت کامل فراگرفته است وبه وسیله دو قطعه مستطیل شکل به ارتفاع یک متر وبیست وپنج سانیمتر از جلو حجره فراتر می رود وبدین ترتیب قسمت پایین دیوار رو به روى مصلا را نیز می پوشاند. بنابراین می توانیم بگویم که طول در، برابر با عرض نمازخانه مردانه، اما ارتفاع آن بیش از سه متر است .


قسمت هاى مختلف این درکه سمت پیشین اتاق غیبت قرار دارد مشبک است،ولی بخش هایى که دیوار نمازخانه را پوشش داده مشبک نیستند.
قسمت هاى مشبک در، ازپیوستن قطعه هاى چوبى با اشکال هندسى به یکدیگر ساخته شده که در چشم بیننده به سه گونه جلوه می کند .
الف) قسمت مشبک که به عنوان در لنگه در محسوب می گردند.
ب) دو قسمت مشبک که در دو طرفی در واقع شده اند.
ج) یک قسمت مشک که کتیبه تزیین شده سر در را تشکیل می دهد.
فراهم آمدن این قسمت هاى سه گانه مشبک هندسى وزیبا به این در، جلوه هندسی دلپذیرى بخشیده است. روى قطعه هاى چوبى هم- که چهارچوب هاى این شبکه ما را شکل داده است- نقش و نگارهاى ظریف و دقیقى کنده کارى شده است. (1)

  1- نشریه موعود , شماره 37 , ص 52.
:: برچسب‌ها: غیبت صغری, امام زمان (عج), امام زمان, مهدویت

نویسنده : عشاق المهدی
تاریخ : ۱۳۸٩/٧/٢٢