غیبت صغری8

زنان در غیبت صغرى

در دوران سخت غیبت صغرى، در روزهایى که شیعیان پس از دویست و شصت سال با یک آزمایش بزرگ روبه رو بودند و مى بایست با غیبت امام خوکنند، یک زن به عنوان مفزع وپناه معرفى مى شود وآن مادر بزرگوار امام حسن عسکرى (ع) است .


در این دوره، اگر چه امام هادى وامام حسن عسکرى (ع)، زمینه غیبت را از پیش فراهم کرده بودند وشخصیت هاى مورد اعتمادى همانند عثمان بن سعید عمرى وپسرش محمد بن عثمان را به عنوان وکیل معرفى کرده بودند، به دلایلى از موقعیت مادر امام حسن عسکرى(ع)، معروف به جده استفاده شد و وى پناه شیعه معروف گردید.
ازگفت وگوى احمد بن ابراهیم با حکیمه دختر امام جواد(ع) برمى آیدکه پس ازگذشت دو سال از رحلت امام حسن عسکرى (ع)، همچنان بسیارى ازکارها به دست مادر بزرگوار امام حسن عسکرى (ع) انجام مى شده است، ولى در حقیقت از طرف حضرت حجةبن الحسن (ع) و به فرمان آن حضرت صورت گرفته است .
شیخ صدوق( ره) ، از احمد بن ابراهیم نقل کرده است که در سال 262ق. بر حکیمه دختر امام جواد(ع) وارد شدم و از پس پرده با وى سخن گفتم و از او درباره اعتقادش به امامان پرسیدم . او همه آن ها را یکایک شمرد وآنگاه حجة بن الحسن بن على را نیز نام برد ...
از او پرسیدم: این فرزندکجاست؟ گفت: در پس پرده غیب است. گفتم پس شیعه به چه کسى پناه ببرد؟ گفت: به جده، مادر امام حسن عسکرى (ع). سپس افزود: این دستور از سوى امام حسن عسکرى (ع) و به پیروى از امام حسین (ع) صورت گرفته است. زیرا امام حسین (ع) در ظاهر براى حفظ جان فرزندش امام سجاد(ع) به خواهرم زینب کبرى (ع) وصیت کرد و درنتیجه تا مدتى هرآن چه از امام زین العابدین (ع) صادر مى شد به حضرت زینب (ع) نسبت داده مى شد تا امر پنهان باشد و حساسیت ها نسبت به امام سجاد(ع)کمتر شود. این امتیاز براى جده باقى بود تاآنکه کسانى مانند عثمان بن سعید ودیگر سفرا و نایبان خاص امام زمان (ع) در بین شیعیان شناخته شدند ومنزلت یافتند.
پس از شهادت امام عسکرى (ع) یک بانو نظر دستگاه خلافت بنى عباس را نسبت به تعقیب امام زمان تغییر داد . نوشته اند پس ازگزارش جعفرکذاب، که در خانه امام حسن عسکرى (ع)، فرزند خردسالى ازآن حضرت باقى مانده است، آن ها به خانه امام هجوم بردند وپس از دستگیرى صیقل( یکى ازکنیزان امام) فرزند خردسال را از او مطالبه کردند.
او نخست انکارکرد وآنگاه براى اینکه موضوع براى آن ها پوشیده ماند، گفت: من حامله هستم. از این روآن کنیز را به دست أبى الشوارب قاضى وقت، سپردند تا از او مراقبت کند. در مدتى که صیقل زیر نظر قاضى نگهدارى مى شد، دستگاه خلافت با مرگ) عبید بن خاقانى وشورش صاحب الزنج روبه رو شد وصیقل از وضعیت آشفته سود جست وفرار کرد. (1)

  1- نشریه موعود، شمار27ص74.
:: برچسب‌ها: غیبت صغری, امام زمان (عج), امام زمان, درد دل با امام زمان(عج)

نویسنده : عشاق المهدی
تاریخ : ۱۳۸٩/٧/٢٢