نواب5

توقیع اسحاق بن یعقوب

یکى از توقیعات یا اهمیت، توقیعى است که توسط محمد بن عثمان در پاسخ به مکتوب اسحاق بن یعقوب از ناحیه مقدسه صادر شده است .
این توقیع مشتمل بر مطالب قابل توجهى از جمله تعیین وظیفه مردم درغیبت کبرى وبیان علت غیبت ومعرفى مشخص نمودن هویت بعضى افراد است.


اسحاق بن یعقوب می گوید: از محمد بن عثمان خواهش کردم نامه مرا که مشتمل بر پاره اى از مسائل مشکلى که برایم پیش آمده بود، به ناحیه مقدسه تقدیم دارد. او هم پذیرفت و جواب آن به خط مولایم امام زمان (ع) بدین قرار صادر شد: خداوند تو را هدایت کند وبر اعتقاد حق ثابت وپایدار بدارد . این که سؤال کرده ای بعضى از افراد خاندان ما و عموزادگان ما، منکر وجود من هستند، بدان که میان خداوند وهیچ کس قرابت وخویشى نیست وهرکس منکر وجود من باشد از من نیست وراهى که او می رود، راه پسر نوح است. وراهى که عمویم جعفر کذاب واولاد او نسبت به من پیش گرفته اند، راه برادران یوسف است. اما فقاع نوشیدنش حرام است، ولى نوشیدن شلماب (1)مانعى ندارد.
اما اموالى که شما به عنوان هدیه به ما می رسانید، آن را براى پاک شدن شما ازگناهان قبول می کنیم، بنابراین هرکس می خواهد به ما برساند، و هرکس نمی خواهد قطع کند آن چه خدا به ما داده است، از آن چه شما می دهید بهتر است.
واما وقت ظهور من وابسته به اراده خداوند متعال است. کسانى که وقت آن را تعیین می کنند، دروغگو هستند. واما حوادثى که براى شما پدید می آید، پس رجوع کنید به راویان حدیث ما، زیرا آن ها حجت من برشما هستند، ومن هم حجت خدا بر آن ها هستم.
واما محمد بن عثمان عمرى که خداوند از وى واز پدرش خشنود باشد، مورد وثوق من و نوشته او نوشته من است.
واما محمد بن على بن مهزیار اهوازى، به زودى خداوند دل او را اصلاح می کند وشک وتردیدش را برطرف می سازد . و اما مالى راکه براى ما فرستاده اى پذیرفته نمی شود، مگر این که از حرام پاک گردد وپول زن آوازه خوان هم، حرام است.
و اما محمد بن شاذان بن نعیم، مردى از دومحتان ما اهل بیت است. واما ابوالخطاب محمد بن ابى زینب اجوع (2)، او و پیروانش ملعون هستند، تو با آن هاکه عقیده اینان را دارند، رفت و آمد مکن زیرا من از آن ها بیزارم، وپدران من هم از آن ها بیزار بودند. واما کسانى که اموال ما را نزد خود نگاه می دارند، اگر چیزى از آن را براى خود حلال بدانند وبخورند، مثل این است که آتش خورده اند... اما چگونگى انتفاعى که مردم درغیبت من از من می برند، همچون انتفاع از خورشید است، هنگامی که در پشت ابرها پنهان شود .من امان مردم روى زمین هستم، همان طورکه ستارگان امان اهل آسمان ها هستند.
بنابراین سؤال هایى که به شما سودى ندارد پرسش نکنید وخود را به خاطر چیزى که نیازى به آن ندارید، به مشقت نیندازید. براى تعجیل در فرج وظهور من زیاد دعا کنید که رهایى شما از قید وبندها در دعا است . سلام بر تو اى اسحاق بن یعقوب وسلام برکسانى که راه هدایت را پیش گرفته ا ند. (3)

  1- شلماب: نوعى نوشیدنى است که ازشیلم یعنى دانه اى شبیه جو درست می شود و در انسان نوعى بیهوشى و خواب آلودگى ایجاد می کند. کمال الدین ج 2، ص 484 به نقل از استاد شعرانى.
2- یکى از اصحاب امام صادق (ع) بود و بعد از مدتى منحرف شد وبراى خود مذهبى تأسیس کرد وامام صادق (ع) او را چند بار لعنت نموده است. (معجم رجال الحدیث ج 14 ص 244).
3- کمال الدین , ج 2 ص 483 ؛ بحار الانوار , ج 53 ص 180
:: برچسب‌ها: نواب, امام زمان (عج), امام زمان, مهدویت

نویسنده : عشاق المهدی
تاریخ : ۱۳۸٩/۸/٦