نواب7

راه اثبات نیابت

 یکى از راه هاى اثبات نیابت نواب خاص از طرف امام زمان (ع) نشان دادن معجزه وکرامت از طریق نواب بوده است.
بسیارى از امامیه پس از غیبت امام زمان (ع) در حیرت بودند واز طرفى، از ناحیه حکومت وبرخى فرصت طلبان تبلیغات فراوانى شده بود که حضرت امام حسن عسکرى (ع) جانشینى باقى نگذاشته است،


 لذا آنان از پرداخت خمس به عثمان بن سعید واطمینان به ایشان، بدون آن که کرامت ودلیل قانع کننده اى نشان دهد که حقیقتا ًاز جانب امام دوازدهم منصوب شده، سرباز مى زدند. از این رو(عثمان بن سعید) در بعضى موارد با اظهارکرامات از طریق امام (ع)، نیابت خود را براى عامه امامیَه تثبیت کرد.
شیخ صدوق در کمال الدین مى نویسد: محمد بن على اسود- رضى الله عنه- گفت: سالى از سال ها، زنى پارچه اى به من داد وگفت آن را به عثمان بن سعید برسان، من آن را با پارچه هاى بسیارى دیگر همراه خودآوردم . چون به بغداد رسیدم، عثمان بن سعید دستور داد که همه آن را به محمد بن عباس قمى بدهم. من هم تمام آن ها را غیر از پارچه آن زن به وى سپردم . پس ازآن، عثمان بن سعید پیغام فرستاد که پارچه پیرزن را نیز به وى تسلیم کن.
درآن موقع به یاد آوردم که زنى هم پارچه اى از مال امام، به من داده است .آن را جست وجوکردم، ولى پیدا نکردم. عثمان بن سعید به من فرمود: غمگین مباش، که به زودى آن را خواهى یافت. سپس آن را پیداکردم، در حالى که صورت حساب آن چه با من بود، نزد عثمان بن سعید نبود . (1)

  1- بحارالانوار ج 51ص 335.
:: برچسب‌ها: نواب, امام زمان (عج), امام زمان, درد دل با امام زمان(عج)

نویسنده : عشاق المهدی
تاریخ : ۱۳۸٩/۸/۱٢