نواب9

نیابت عامه

مقامى است که به وسیله ائمه(ع) به ویژه امام زمان(ع) به فقیه واجد شرایط تفویض شده است.
امام(ع) ضابطه اى کلى و صفات و مشخصاتى را معرفى و بیان مى کند. در هر عصرى آن صفات و ویژگى هاى معین در هر فردى از افراد وجود داشته باشد، نایب عام امام)ع) شناخته می شود.


امام زمان(ع) در توقیع اسحاق بن یعقوب که به دست نایب دوم- محمد بن عثمان- صادر گشت، فرمود : و اما رویدادها و پیشامدهایى که در آینده روى خواهد داد، درباره آن ها به راویان حدیث ما رجوع کنید. زیرا آن ها حجت من بر شمایند و من حجت خدا مى باشم .(1)
و امام صادق)ع (فرمودند: هرکس از فقهاء، نفس خود را از معاصى و محرمات نگهدارى کند و دین خود را حفظ نماید و مخالف هواى خود و مطیع مولاى خود باشد، پس عوام باید از او تقلید کنند.(2)
همچنین از مقبوله عمر بن حنظله، استفاده مى شودکه مقام نیابت عامه، به وسیله خود ائمه (ع)، به ویژه حضرت ولى عصر)ع ( به فقیه واجد شرایط تفویض شده است. (3)
از این رو، در عصر غیبت کبرى، ولی فقیه نیابت عامه را به عهده دارد.

  1- کمال ا لد ین ج 2ص483.
2- بحارالانوار ج 2 ص 88.
3- اصول کافى ج 1.ص54.
:: برچسب‌ها: نواب, امام زمان (عج), امام زمان, درد دل با امام زمان (عج)

نویسنده : عشاق المهدی
تاریخ : ۱۳۸٩/۸/۱٢