نواب10

نیابت

 در هیچ یک از دو غیبت صغرى وکبرى، پیوند امام دوازدهم حضرت مهدى(ع)با مردمان، به طورکلى گسسته نبوده است.
زیرا در هر دو غیبت، امرا نیابت وجود داشته است و دارد و از طریق نایبان، ارتباط امام با مردم برقرار بوده است.
همان طورکه غیبت حضرت به در مرحله تقسیم گشت، به تبع آن، نیابت نیز همین گونه است، یعنى داراى در مرحله است: نیابت خاصه در غیبت صغرى، و نیابت عامه در غیبت کبرى (1)

  1- خورشید مغرب محمد رضا حکیمى ص 44.
:: برچسب‌ها: نواب, امام زمان (عج), امام زمان, درد دل با امام زمان (عج)

نویسنده : عشاق المهدی
تاریخ : ۱۳۸٩/۸/۱٢