خلفا3

 آخرین خلیفه دوران غیبت صغرى بود. اسم او محمد بن مقتدر است . در سال 322 هجرى قمرى به خلافت رسید وتا سال 329 هجرى قمرى دوام داشت ودر همان سال، در بغداد به مرگ طبیعى از دنیا رفت


 راضى مردى خردمند وشاعر و فصیح بود . دانشمندان وادیبان را مى نواخت وبا آن ها مى نشست وبه آنان بخشش بسیار مى کرد.
در زمان خلافت وى، محمد بن على شلمغانى که یکى از مدعیان دروغین نیابت در زمان نیابت حسین بن روح نوبختى بود - به دستورا راضى به دار آویخته شد .
راضى به قدرى بر نایب چهارم - على بن محمد سمرى - سخت گرفت که او نتوانست به فعالیت خود ادامه دهد . ) 1 (

  1- زندگانی نواب خاص امام زمان )ع (على غفار زاد ه ص 50
:: برچسب‌ها: خلفا, امام زمان (عج), امام زمان, درد دل با امام زمان (عج)

نویسنده : عشاق المهدی
تاریخ : ۱۳۸٩/۸/۱٥