نواب اربعه10

محمدبن نفیس

وکیل حسین بن روح- نائب سوم- در اهواز بود.
اولین توقیع امام زمان(ع) در دوره حسین بن روح به دست ایشان منتشرشد. حسین بن روح نخستین بخشنامه را به محمد بن نفیس، وکیل اهواز در پنجم شوال 305 صادرکرد و در آن او را به سِمَت خود ابقاء نمود. (1)

  1- آخرین امید داود الهامی ص125
:: برچسب‌ها: نواب اربعه, امام زمان (عج), امام زمان, درد دل با امام زمان (عج)

نویسنده : عشاق المهدی
تاریخ : ۱۳۸٩/۸/۳٠