نواب اربعه14

وظایف نواب خاص

نایبان خاص حضرت، تلاش ها وکوشش هاى صادقانه و دلسوزانه اى در جنبه هاى مختلف اجتماعى، سیاسى، فرهنگى، علمى و... داشتند، اما عمده وظایف و فعالیت هاى اساسى که مشترک بین همه آن هاست، عبارت است از:


- پنهان نگه داشتن نام، مکان و رفع شک و تردید درباره آن حضرت. از یک طرف نام و محل زندگى امام را نه تنها از دشمنان، بلکه از شیعیان مخفى نگه مى داشتند وبه وکلاى خود آموزش مى دادند که مبادا اسمى از حضرت به میان آید، و لذا توانستند شیعیان را از خطر عباسیان مصون دارند، از سوى دیگر بر آن ها لازم بودکه وجود مبارک امام (ع)را براى هواداران مورد اعتماد به اثبات برسانند، تا خط انحراف نتواند شک و تردید در میان آن ها ایجادکند.
2- جلوگیرى از فرقه گرایى و انشعابات شیعیان.
3- پاسخ گویى به سؤالات فقهى و مشکلات علمى و عقیدتى نواب خاص، سؤالات فقهى و شرعى شیعیان را به خدمت امام (ع)مى رساندند و پاسخ آن ها را مى گرفتند و به مردم ابلاغ مى کردند.
4- مبارزه با مدعیان دروغین نیابت.
5- اخذ و توزیع اموال متعلق به امام.
6- سازماندهى وکلاء بنابه ضرورت در هر منطقه اى وکیلى تعیین شده وگاه چند وکیل در مناطق کوچک تر تحت سرپرستى وکیلى قرار داشتند که امام و بعد نواب براى آن ها تعیین مى کردند.
این وکلاء اموالى راکه بابت وجوهات مى گرفتند به شیوه هاى گوناگونى به بغداد، نزد نواب مى فرستادند و آن ها نیز طبق دستور امام (ع)در مواردى که لازم بود، به کار مى گرفتند. (1)

  1- زندگانى نواب خاص امام زمان على غفارزاد ه ص 85.
:: برچسب‌ها: نواب اربعه

نویسنده : عشاق المهدی
تاریخ : ۱۳۸٩/٩/٩