نواب عام3

عمانى

  حسن بن على بن عقیل عمانى نخستین کسى بودکه رهبرى و مرجعیت دینى در دوران غیبت طولانى امام مهدى (ع) را به دست گرفت.
سید محمد مهدى بحر العلوم درباره شخصیت بزرگ علمى او مى نویسد:


او نخستین کسى است که فقه را دسته بندى و تهذیب کرد و در راه استنباط احکام شرعى از ادله تفصیلى آن، دست به تلاش و اجتهاد زد و در آغاز غیبت کبرى، راه را براى تحقیق و تفحص از اصول و فروع وگسترش بخشیدن به آن و بنیاد پابه هاى آن گشود... علما و بزرگان فقه و فقاهت، به ویژه دو شخصیت گرانقدر علم و فقه، علامه حلى و محقق حلى و علماى پس از آن دو بزرگوار، به فرمایشات مرحوم عمانى و فتواهاى او و ثبت و نقل آن ها سخت بها مى دادند. (1)
فقیه بزرگوار مرحوم عمانى از نظر علما و فقهاى بزرگ، مقام و منزلت بسیار والایى دارد و دانشمندان پیشین، همچون مرحوم مفید و طوسى او را ستود ه ا ند. او در مرضوع امامت، کتابى به نام الکر والفر نگاشت و در فقه، کتابى تحت عنوان المتمسک بحبل آل الرسول به رشته تحریر در آورد. (2)
تاریخ ولادت آن فقیه بزرگ در دست نیست، اما به نظر مى رسد، سال هایى پیش از مرحوم مفید زیسته و رحلت کرده است، چراکه او از نظر زمان، پیش از ابن جنید بوده و مى دانیم که ابن جنید از اساتید مرحوم مفید بوده است. (3)
به هر حال، رهبرى فکرى و مرجعیت دینى، شکل خاص خویش راگرفت و حلقه هاى درسى در بغداد تشکیل شد و سال ها سپرى شد وستاره مفید در بغداد درخشیدن آغازکرد و حوزه علمیه راپی ریخت (4)

 1- فوائد الرجالیه معروف به رجال بحرالعلوم ج1 ص220.
2- امام مهدى (ع) از ولادت تا ظهور سید محمد کاظم قزوینى، ص 353.
3- رجال بحر العلوم ج 2، ص 220.
4- امام مهدى (ع از ولادت تا ظهور سید محمد کاظم قزوینى، ص 354.
:: برچسب‌ها: نواب عام, امام حسین (ع), امام زمان

نویسنده : عشاق المهدی
تاریخ : ۱۳۸٩/٩/۱۱