نواب عام6

محمد بن جعفر اسدى

 ابوالحسین محمد بن جعفر اسدى یکى از وکلاى حضرت در منطقه رى بود.
از زمان نواب امام زمان(ع)عده اى از مردم موثق بودند که از طرف نواب توقیعاتى براى آن ها مى رسید, یکى از آن ها ابوالحسین محمد بن جعفر اسدى بود(1).


صالح بن ابى صالح مى گوید: در سال 290 هجرى عده اى از من خواستند که چیزى را به عنوان مال امام از آن ها بپذیرم ولى نپذیرفتم نامه اى نوشتم وکسب تکلیف کردم . جوابى براى من آمد که: محمد بن جعفر اسدى در رى است، مال به او تحویل داده شود که او از موثقین ما است
. اسدى در ماه ربیع الثانى سال 312 در حالى که مردم او را به عدالت مى شناختند، بدون تغییر عقیده به جهان باقى شتافت (2).
توقیعى از ناحیه مقدسه به وسیله محمد بن عثمان به دست وى رسیده که مشتمل بر پاسخ هاى حضرت به سؤالات محمد بن جعفر اسدى است (3).
توقیع دیگرى از ناحیه امام زمان)ع(خطاب به محمد بن جعفر اسدى توسط محمد بن عثمان صادر شده است، بدون این که از حضرت سؤالى بکنند و نامه اى خدمت حضرت بفرستند، حضرت خود ش مبادرت به ارسال این توقیع نموده و در آن کسانى که اموال امام زمان)ع(را براى خود حلال دانسته و به ناحق آن را مى خورند ملعون مى شمارد. (4)

1- غیبة طوسی ص 415
. 2- همان
3- کمال الدین ج 2 ص 520
. 4- کمال الدین ج 2 ص 522
:: برچسب‌ها: نواب عام, امام زمان, درد دل با امام زمان (عج)

نویسنده : عشاق المهدی
تاریخ : ۱۳۸٩/٩/۱٤