نواب جعلی5

اولین مدعى نیابت

  طبق قول شیخ طوسى اولین کسى که به دروغ، دعوى نیابت خاص از جانب امام زمان (ع) کرد، شخصى معروف به شریعى بود.
ابو محمد حسن شریعى از اصحاب امام هادى وامام حسن عسکرى (ع) بودکه بعداً منحرف شد. (1)
گفتنى است ادَعاى دروغین نیابت وى در دوران نایب دوم- محمد بن عثمان- بوده که محمد بن عثمان نیز رى را رسواکرده است.

1- غیبة طوسی ص 397.
:: برچسب‌ها: نواب جعلی, امام زمان, امام حسین (ع)

نویسنده : عشاق المهدی
تاریخ : ۱۳۸٩/٩/۱٥