نواب جعلی6

باب

  باب در تاریخ ائمه معصومین (ع) فرد مورد اعتماد و رابط خاص میان امام و پیروان او را می گویند.
بابیت سمتی بوده در حضور حضرات معصومین که در تاریخ , حالات آن مشخص که چه کسی از اصحاب فلان امام , حائز این منصب بوده است. از جمله :


رشید هجری, باب امام مجتبی (ع) یحیی ابن ام طویل ,باب امام سجاد (ع) , جابر بن یزید جعفی , باب امام باقر (ع) بوده اند.
در عصر غیبت صغری باب , لقب نواب اربعه آن حضرت بوده که آن چهار تن ابواب آن حضرت بوده و شیعیان در آن عصر , به وسیله آن ها به امام خود راه می یافتند و مشکلات خود را به حضرتش عرضه می کردند, امام در همان عصر , شیادانی بودند که از این لقب (باب) و (بابیت) سوء استفاده کرده , خود را بدان مشهور ساخته و به فریب عوام الناس می پرداختند و با توجه به این که آنان از پیش به این بیت رفیع مرتبط بوده و یا دم از تشیع می زدند, مورد پذیرش عوام واقع می شوند.
کسانی که به دروغ دعوی بابیت و نیابت حضرت می زدند , مورد پذیرش عوام واقع می شوند.
کسانی که به دروغ دعوی بابیت و نیابت حضرت مهدی (ع) در آن عصر را داشته اند , بر حسب نقل شیخ طوسی علیه الرحمه عبارت بودند از :
شریعی , محمد بن نصیر نمیری یا فهری, احمد بن هلال کرخی , حسین بن منصور حلاج, ابوالعز اقر شلمغانى، ابو دلف کاتب البته برخى از آنها در عهد امامت حضرت عسکرى (ع) دعوى نیابت وبابیت از آن حضرت داشتند از جمله فهرى یا نمیرى وحسن بن محمد بن بابا قمی که حضرت مکرر آنها را لعن ونفرین می نمود. (1)

1- بحار الانوا ر ج 29 ص 317.
:: برچسب‌ها: نواب جعلی, امام زمان, درد دل با امام زمان (عج)

نویسنده : عشاق المهدی
تاریخ : ۱۳۸٩/٩/۱٥