نواب جعلی 9

حلاج

صوفى معروف و نامش حسین بن منصور حلاج بیضاوى است.
او یکى از مدعیان نیابت و وکالت بوده که در آغاز، خود را رسول امام غایب (ع) و وکیل و باب آن حضرت معرفى کرد . از این رو علماى علم رجال او را از مدعیان بابیت شمرده اند. (1)


درباره شهر و محل تولد او اختلاف است. خراسان، نیشابور، مرو، طالقان، رى وکوهستان اقوال مختلفى است که به عنوان زاد گاهش ذکر شده. ابوریحان بیرونى درباره الحاد و ارتداد او مى نویسد:
حلاج، ابتدا مردم را به سوى مهدى دعوت مى کرد و چنان به مردم القا مى کردکه او از طالقان ظهور خواهد کرد. او را گرفتند و به شام بردند و یک ماه حبس کردند، تا این که به حیله خود را آزادکرد.
او مردى شعبه باز و ساحر بود و با هرکسى مجالست مى کرد، ابتدا با اعتقاد او همراهى مى کرد، پس دعوى حلول و اتحاد نمود وگفت: روح القدس در من حلول کرده خود را به نام خدا معرفى مى کرد و مى گفت: من خداى شما هستم. در نامه هایى که به اصحاب خود مى نوشت، تصریح به خدایى خود مى کرد. پیروانش را از ذکر نام خدا باز مى داشت و مى گفت: گفتن لا اله الا الله ممنوع است. (2)
فقهاى مالکى در بغداد، در روزگار حکومت المقتدر، به اتفاق آراء نتیجه گرفتند وى را به این دلائل، به قتل برسانند: به سبب ادعاى الوهیت، به سبب قول به حلول، براى بیان انا الحق و این که قبول توبه او را مشروع ندانستند.
بالاخره او به دار آویخته شد و سپس جسد او را سوزاندند و سرش را بر چوبى بالاى پل بغداد زدند. بدین ترتیب او در سال 309 به جرم ادعاى باطل وکفر و الحاد به قتل رسید. وى از نظر شیعه مطرود و ملعون است، هر چند برخى مانند شیخ عطار درتذکرة الاولیاء و جامى در نفحات الانس کرامات فراوانى براى او نقل کرده اند، که این مطالب به درد خرقه پوشان مى خورد و قهرمان پرورى هاى شاعرانه است. (3)

  1- آ خرین امید داود الهامى ص 144.
2- همان، ص 151.
3- همان، ص، 154
.
:: برچسب‌ها: نواب جعلی, امام زمان, درد دل با امام زمان(عج)

نویسنده : عشاق المهدی
تاریخ : ۱۳۸٩/٩/۱٧