نواب جعلی12

محمد بن على بن بلال

  از مدعیان دروغین نیابت در عصر نیابت محمد بن عثمان بوده است.
ابو طاهر محمد بن على بن بلال، معروف به بلالى، یکى دیگر از مخالفین نیابت محمد بن عثمان بودکه اموال امام)ع( را تصرف نموده و از دادن آن به نایب دوم امتناع مى کرد و ادعاى وکالت از طرف امام زمان(ع)را داشت. (1)


وى قبل از انحرافش، با امام دهم و یازدهم)ع (رابطه نزدیکى داشت و یکى از وکلاى مهم به شمار مى رفت و لذا علماى رجال، تمجیدهاى بسیارى از وى نموده اندکه همه اش مربوط به قبل از انحراف او مى باشد.
امام حسن عسکرى(ع)دوبار فرزند خویش، امام زمان(ع) را به او خبر داده است. این حدیث توسط خود ایشان، در اصول کافى چنین آمده آست که: محمد بن على بن بلال مى گوید: از جانب امام حسن عسکرى(ع (دو سال پیش از وفاتش، پیامى به من رسیدکه از جانشین پس از خود به من خبر داد . بار دیگر)سه روز پیش از وفاتش پیامى به من رسید و از جانشین بعد از خود به من خبر داد. (2)
شیخ طوسى مى گوید: ماجراى او با محمد بن عثمان، که با ادعاى نیابت حضرت، اموالى را ضبط، و از تسلیم آن به وى خوددارى نمود و ادعاکردکه از طرف امام زمان(ع)در اخذ آن ها وکالت دارد، و دورى شیعیان از وى و لعن او- که از ناحیه مقدسه توقیع مبنى بر لعنت وى بیررن آمد- معروف است (3).
طبق روایت شیخ طوسى، محمد بن عثمان ملاقاتى سرى میان امام دوازدهم و بلالى ترتیب داده بود تا به وى ثابت شودکه او از جانب امام عمل مى کند. ابو جعفر محمد بن عثمان او را به منزلى در جاى نامعلوم برد و در آن جاگفته مى شود، امام را ملاقات کردند. امام به بلالى دستور داد وجوهات را تسلیم ابوجعفرکند. (4)
ابوجعفر پس از ترتیب ملاقات بلافاصله به منزل بلالى رفت و در آن جا هواداران بلالى جمع شده بودند . ابو جعفر از بلالى پرسید: اى ابوطاهر از تو مى پرسم، تو را به خدا، آیاصاحب الزمان(ع) به تو دستور نداد وجوهات راکه نزد توست به من رد کنى؟ بلالى پاسخ داد: آرى. سپس ابوجعفر منزل را ترک کرد (5).

 1- غیبة طوسى، ص400.
2- اصول کافى, ج1 ص 328- کمال الدین ص 499.
3- غیبة طوسی، ص 400- بحارالانوار ج 51 ص 269.
4- غیبة طوسى ص 246.
5- همان.

:: برچسب‌ها: مهدویت, امام زمان, نواب جعلی

نویسنده : عشاق المهدی
تاریخ : ۱۳۸٩/٩/۱٩