نواب جعلی13

محمد بن نصیر نمیری

در دوران محمد بن عثمان، به دروغ ادعاى نیابت کرد .
ابو العباس بن نوح مى نویسد: ابو نصر هبة الله بن محمد به من خبر دادکه محمد بن نصیر نمیرى، از اصحاب امام حسن عسکرى (ع) بود. چون آن حضرت وفات یافت، مدعى منصب محمد بن عثمان شد وگفت: نایب امام زمان(ع)من هستم، امَا خداوند او را رسوا گردانید. زیرا الحاد و نادانى وى آشکار گردید. محمد بن عثمان هم او را لعنت کرد و از وى دورى نمود و خود را از او پنهان نگاه داشت . نمیرى پس از شریعى به دروغ ادعاى نیابت کرد. (1)


وى عقاید کفرآمیز و الحادى داشت و سعى مى نمود آن را میان عامه مردم منتشر سازد.
سعد بن عبدالله اشعرى مى گوید: محمد بن نصیر نمیرى مدَعى بودکه پیغمبر است و امام هادى(ع)او را مبعوث کرده است و عقیده به تناسخ داشت.
وى معتقد به خدایى امام هادى(ع)بود. ازدواج با محارم را جایز مى دانست و عمل لواط را حلال کرده بود. نمیرى این را موجب تواضع و فروتنى مفعول و لذت وکامرانى فاعل مى دانست و مى گفت: خدا هیچ یک از این ها را بر بندگانش حرام نکرده است. (2)
فرقه نمیریه منسوب به محمد بن نصیر نمیرى است . نمیریه فرقه اى از قائلین به امامت امام هادى(ع)در زمان حیات او بودند و بعدا منحرف شدند و قائل به نبوت محمد بن نصیرى نمیرى شدند و ادعا کردند که محمد بن نصیر را امام هادى(ع)مبعوث کرده است.(3)
چون نمیرى جزء شیعیان نبود، ادعاهاى وى نه موقعیت محمد بن عثمان را تضعیف کرد و نه هیچ یک از پیروانش را به جانب خودکشانید . از این رو نفوذ وى عمدتا به غلات محدود مى شد. (4)

 1- غیبة طوسی ص 398.
2- غیبة طوس ص 398- فرق الشیعه ص103.
3- فرق الشیعه، ص 102.
4- آخرین امید داود الهامی ص125
:: برچسب‌ها: نواب جعلی, امام زمان, مهدویت, درد دل با امام زمان (عج)

نویسنده : عشاق المهدی
تاریخ : ۱۳۸٩/٩/۱٩