زیارت عاشورا

  زیارت مخصوص امام حسین (ع) است که در دو قسمت از آن، از خونخواهی حسین (ع) در رکاب حضرت مهدی (ع) خبر می دهد: «ان یرزقنی طلب ثارک مع امام منصور من اهل بیت محمد (ص)» و «ان یرزقنی طلب ثاری مع امام هدی ظاهر ناطق بالحق منکم» [1] مرحوم محدث نوری حکایت سید رشتی را چنین نقل می کند که حضرت مهدی (ع) به سید دستور خواندن نافله، زیارت جامعه و زیارت عاشورا را می دهد و پس از آن می فرماید: «شما چرا نافله نمی خوانید؟ نافله، نافله، نافله! شما چرا عاشورا نمی خوانید؟ عاشورا، عاشورا، عاشورا!، شما چرا جامعه نمی خوانید؟ جامعه، جامعه، جامعه!»[2]


[1] مفاتیح الجنان، زیارت عاشورا
[2] نجم الثاقب، ص 60؛ مفاتیح الجنان، بعد از زیارت جامعه
:: برچسب‌ها: زیارت عاشورا

نویسنده : عشاق المهدی
تاریخ : ۱۳۸٩/٩/٢٥