غیبت کبری2

دوران حیرت

 برهه اى است که امام زمان(ع(، سایه پدر را از دست داد وخود عهده دار منصب امامت شد و در حقیقت، دوران غیبت صغرى را درره حیرت و محنت شیعیان نامیده اند. (1)


در این دوران، بر دوستداران اهل بیت (ع) بسیار سخت گذشت. از یک سو فرقه ها و نحله هاى گوناگونى پیدا شدند که در رابطه با امامت، افکار واندیشه هاى متضادى داشتند ومردم را به شبهه وتردید مى انداختند وشیعیان، به دنبال ملجأ و مرجعى مى گشتند، تا بتوانند در این عرصه خطرناک، در پناه او بمانند و از افکار و اندیشة خود به دفاع برخیزند.
از سوى دیگر، دشمن احساس کرده بود که امام یازدهم (ع) فرزندى دارد، از این روى درصدد د ستگیرى و نابودى وى برآمده بود.
مجموعه این حوادث، فضاى حیرت و سرگردانى را دو چندان مى ساخت وبه فرموده امام رضا (ع) بعد از درگذشت سومین فرزندم امام حسن )ع (فتنه فراگیر وطاقت فرسایى فرا مى رسد که بسیارى از خوبان ونخبگان در آن فرو مى افتند. (2)
در آن دوران، دشمنان از هیچ تبلیغ ناروا وسختگیرى کوتاهى نکردند. مؤمنان بسیارى دچار حیرت شدند واختلاف به اندازه اى رسیدکه به نقل شیخ مفید، چهارده انشعاب در شیعه به وجود آمد که از آن میان، فقط سه فرقه به وجود مهدى (ع) یقین داشتند. گسترش دامنه شبهات، مؤمنان و اندیشورانى راکه بر اساس تفکر شیعى، به غیبت مهدى (ع) پایبند مانده بودند، به نوشتن کتاب هایى در این موضوع وا داشت(3).
اخبارى مربوط به بیست سال پیش از شروع غیبت کبرى در حدود سال) 352 هـ. ق (وجود دارد که نشان مى دهد، حیرت و نا امیدى از بازگشت سریع امام دوازدهم، ویژگى بارز محافل امامیه بوده است.
حملات شدید به غیبت وفلسفه آن از سوى معتزلیانى چون ابوالقاسم بلخى، و زیدیه همچون: ابو زید علوى (4) و صاحب بن عباد، این حیرت را در میان امامیه، از نیشابور تا بغدادگسترش داد، تا آن که شمارى عقاید خود را ترک گفتند(5).

1- غیبة نعمانى، ص 185.
2- بحار الانوار ج 51، ص 11.
3- غیبة نعمانى ص 801 , کمال الدین ص 370 سفینة البحار ج 2، ص 703.
4- چشم به را ه مهدى، ص 314.
5- المغنى ج 2 ص 176.
:: برچسب‌ها: غیبت کبری, امام زمان, پیامک به امام زمان

نویسنده : عشاق المهدی
تاریخ : ۱۳۸٩/٩/٢٧